MKB bedrijfskosten scan.

Om te bepalen of er besparingen mogelijk zijn hebben we de MKB bedrijfskosten scan ontwikkeld.

MKB Bedrijfskosten scan 157x157

Hiermee kunnen wij snel voor jou de huidige kosten én mogelijke besparingen en adviezen geven. Niet alleen nu, gedurende de coronavirus, is het van belang dat je zoveel mogelijk gaat besparen op je huidige bedrijfskosten. Tijdens en na deze onzekere periode is het verstandig om lagere bedrijfskosten te hebben en te behouden. Wij gaan je vrijblijvend daarbij helpen!

Minder of zelfs geen omzet, ten gevolge van het coronavirus? Lagere kosten zijn nu nog veel belangrijker geworden! Maak nu gebruik van de MKB Bedrijfskosten scan. Laat kosteloos en 100% vrijblijvend onderzoeken welke mogelijkheden er voor jouw bedrijf zijn tot besparen.

Geef inzicht in je maandelijkse operationele kosten zoals: mkb bedrijfskosten scan

 • Afval
 • Energie
 • Linnenverhuurder
 • Sanitairhygiëne
 • Schoonmaak
 • Wasserij

Besparen geeft meer winst.

Met behulp van onze no cure no pay werkwijze is het mogelijk om ± 35% méér winst te maken. Besparen zorgt voor meer winst. Wij doen géén loze kreet, maar maken dit iedere keer weer waar!  Wij brengen alles in kaart voor jou en adviseren. Nadat jij akkoord hebt gegeven gaan wij voor jou aan de slag en gaan in gesprek met leveranciers! 

Bedrijfskosten

De bedrijfskosten zijn de kosten die gemaakt worden voor het voortbrengen van omzet.

Een tweetal categorieën bedrijfskosten zijn te onderscheiden:

 1. kosten van de aan de klant geleverde goederen
 2. kosten van de bedrijfsvoering

De kosten van aan de klant geleverde goederen zijn al de kosten die direct samenhangen met het productieproces. Dit zijn dan bijvoorbeeld:

 • grondstoffen
 • energie voor productie
 • machines en installaties
 • distributie

De kosten voor de bedrijfsvoering zijn de algemene kosten, die niet direct aan de productie toe te schrijven zijn, maar die in de overhead wel verdisconteerd moeten worden. Dit betreft kosten als:

 • directie
 • administratie
 • huisvesting

De bedrijfskosten kunnen ook nog op een tweede wijze gespecificeerd worden, naar herkomst van de investering:

 • directe kosten, dat zijn de kosten die in eenzelfde periode als dat ze gemaakt zijn al tot een kasstroom leiden, zoals personeelskosten, grondstoffenkosten, energiekosten
 • afschrijvingen, hiervoor is de uitgave al lang geleden gedaan, een afschrijving op zich veroorzaakt geen uitgave, maar wel een vermindering van het eigen vermogen.
error: