Naderend Brexit-akkoord.

Het naderende Brexit-akkoord zorgde deze week voor stijgingen van de CO2- en elektriciteitsprijzen. Deze week zien we op de termijnmarkt een stijging van de elektriciteitsprijzen. Daarentegen zijn de gasprijzen juist gedaald. De stijgende elektriciteitsprijzen waren een gevolg van de stijgende CO2-prijzen door het naderende Brexit-akkoord. Nu er een akkoord is bereikt tussen de Britse regering en de EU hoeft alleen het Britse parlement nog goedkeuring te geven op het voorstel. Prijsschommelingen vanwege naderend Brexit-akkoord.

Ondanks de hogere CO2-prijzen zijn de gasprijzen afgenomen. Dit door het aanhoudende hoge peil van de gasvoorraden en de gunstige weersvoorspellingen voor november in Europa. In de loop van deze week zal het naar verwachting kouder worden in Europa. Als gevolg hiervan zullen de gasprijzen op de spotmarkt waarschijnlijk stijgen. Vermoedelijk zullen de elektriciteitsprijzen op de spotmarkt deze trend volgen.

Naderende Brexit-akkoord: stand van zaken

Het Verenigd Koninkrijk (VK) wil de Europese Unie (EU) verlaten. Op 19 oktober heeft de Britse regering de EU gevraagd om de datum voor deze Brexit (voorzien op 31 oktober) uit te stellen tot 31 januari 2020. De EU gaat het uitstelverzoek nu bestuderen.

Het VK en de EU bereikten op 17 oktober een akkoord over de voorwaarden voor de Brexit. Het Britse parlement en het Europese Parlement moeten dit akkoord nog goedkeuren voordat de afspraken in werking kunnen treden. Het Britse parlement besloot op 19 oktober echter dat zij eerst de benodigde Brexit-wetgeving willen behandelen voordat het akkoord in stemming kan worden gebracht.

Geen akkoord (no deal)

De kans dat het uiteindelijk niet lukt om tot goedgekeurde afspraken over de Brexit met het VK te komen (no deal) is nog steeds aanwezig, zolang het Brexit-akkoord niet is goedgekeurd door alle partijen. Er kan dus nog steeds een no deal-Brexit plaatsvinden op 31 oktober. In dat geval kan er voor beide partijen overlast ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan lange wachtrijen in de havens en vertragingen bij het luchtvaartverkeer. De regering werkt daarom hard aan het beperken van de overlast van een no deal. Het is belangrijk dat bedrijven, instellingen en burgers zich blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal.

error: