Netbeheerder Alliander wil ‘masterplan’

Netbeheerder Alliander wil ‘masterplan’ voor hernieuwbare energie – gebrek aan ruimte en technici zit de uitvoer van het Klimaatakkoord nu in de weg.

Netbeheerder Alliander maakt zich zorgen over de megaklus waar Nederland nu voor staat. De overgang naar hernieuwbare energie vergt een enorme inspanning. Zo waarschuwt het bedrijf. “Een opgave waar we normaal gesproken veertig jaar over doen en die we nu in tien jaar tijd moeten realiseren. logo-alliander

  • Om uitvoering te geven aan het Klimaatakkoord is veel nieuwe infrastructuur nodig.
  • Volgens netbeheerder Alliander is het vinden van ruimte en de juiste technici voor de aanleg van nieuwe netwerken lastig.
  • Omdat er keuzes gemaakt moeten worden over welke plannen nu prioriteit hebben is er volgens Alliander een overkoepelend ‘masterplan’ nodig.

Ook wil de netbeheerder Alliander een masterplan om de uitvoering van het Klimaatakkoord te coördineren. De aanleg van de infrastructuur die nodig is voor nieuwe laadpalen en hele wijken die van het gas afgaan heeft forse impact op het stroomnet. Hóe we de aanleg gaan uitvoeren moet nu alle aandacht krijgen, vindt het energienetwerkbedrijf.

De onderneming is veel complexer dan alleen het aanleggen van laadpalen, zonneparken, windmolens en warmtepompen. Bij uitrol moet ook worden gekeken naar de beschikbare ruimte en simpelweg het aantal beschikbare technici.

Wat er moet gebeuren is duidelijk. Maar er moet ook coördinatie zijn die aangeeft hoe dat moet gaan gebeuren, zo vindt Alliander. “Gaan we als eerste de projecten doen met de meeste CO2-impact? Waar en wanneer moeten al die laadpalen worden gerealiseerd? Welke activiteiten gaan de schaarse technici als eerste uitvoeren?”

Hoeveel vierkante meters zijn er voor nieuwe infrastructuur?

Alleen het vinden van de juiste locatie kan al een opgave zijn. Zo is Alliander al vijf jaar op zoek naar een geschikte plaats voor een onderstation in de Haarlemmermeer om aan de snelgroeiende vraag naar elektriciteit te voldoen. Fysieke ruimte is niet alleen daar een probleem. Op dit moment heeft Alliander op vijftig locaties grote moeite om ruimte te vinden om installaties te bouwen. Vierkante meters zijn bijna niet te vinden.

Wat ook meespeelt zijn de procedures die doorlopen moeten worden. Het verkrijgen van een bouwvergunning voor een zogeheten onderstation duurt soms wel vier jaar. Dat betekent dat de realisatie van een onderstation van plan tot ingebruikname kan oplopen tot tien jaar. Ook kampt Alliander met een tekort aan technici om al het werk uit te voeren.

“We staan pas aan het begin van de uitrol van het klimaatakkoord”, benadrukt de onderneming. “Vóór 2030 moet er voor 35 terawattuur aan duurzame energie zijn aangesloten. Zijn anderhalf miljoen woningen van het aardgas en zijn er 1,8 miljoen laadpalen geïnstalleerd. Dit heeft forse impact op het net. Dit vraagt om minstens een verdubbeling van het huidige stroomnet.”

error: