Nieuwe subsidieregeling voor zorginstellingen.

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport roept de Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen (EDZ) in het leven voor onder meer led-verlichting. Deze nieuwe subsidieregeling stimuleert zorginstellingen energiebesparende maatregelen te nemen en duurzame energie te gebruiken. Een zorginstelling kan subsidie aanvragen voor het nemen van maatregelen – zoals de plaatsing van zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en led-verlichting – en voor het verkrijgen van een keurmerk op het gebied van verduurzaming.

Voor het nemen van maatregelen is in totaal 4,2 miljoen euro beschikbaar en voor het verkrijgen van een keurmerk 500.000 euro.

Nieuwe subsidieregeling voor led-verlichting bij zorginstellingen: regeling in juli al open.
Nieuwe subsidieregeling voor led-verlichting bij zorginstellingen: regeling in juli al open.

Nieuwe Subsidieregeling

Er zijn verschillende soorten maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen, voor led-verlichting gaat het om:

  • Buitenverlichting | Bestemd voor: buitenverlichting, niet zijnde reclameverlichting, en bestaande uit: led-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 100 lumen per watt, gemeten conform LM-79-08, (eventueel) mast en (eventueel) schakelmateriaal.
  • Binnenverlichting | Bestemd voor: vervangen van bestaande binnenverlichting, dan wel in geval van nieuwbouw aanschaf van binnenverlichting, en bestaande uit: led-armaturen, met een specifieke lichtstroom van ten minste 90 lumen per watt, gemeten conform LM-79-08.
  • Led-buissysteem | Bestemd voor: verlichting in of bij gebouwen en bestaande uit: systeem van led-buis in combinatie met een externe led -driver. De specifieke lichtstroom van de led -buis dient ten minste 130 lumen per watt te bedragen.

Aanvragen

Tussen 16 juli en 1 september 2018 kan men subsidie aanvragen. Alleen complete aanvragen worden, in volgorde van binnenkomst, in behandeling genomen. Men ontvangt binnen 13 weken een beslissing. In principe geldt: Wie het eerst komt, die het eerst maalt. Als het subsidieplafond wordt bereikt, wordt door middel van loting bepaald in welke volgorde de aanvragen van die dag in behandeling worden genomen. Zo wordt voorkomen dat instellingen zich verplicht voelen om zo snel mogelijk na 16 juli 0.00 uur een aanvraag in te dienen.

Wet Toelating Zorginstellingen

Alleen zorginstellingen die zijn toegelaten op grond van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) kunnen subsidie aanvragen. Per vestiging kan 1 keer subsidie voor een maatregel worden aangevraagd en een zorginstelling kan met 1 aanvraag subsidie aanvragen voor verschillende vestigingen en voor verschillende maatregelen. Verder moeten de kosten voor de maatregelen in 2018 worden betaald. Voor de maatregelen kan subsidie worden aangevraagd van maximaal 15 procent van de kosten. De ondergrens voor een aanvraag is 10.000 euro. De totale kosten van de maatregelen moeten per aanvraag dus tenminste 67.000 euro zijn. Per zorginstelling kan maximaal 100.000 euro subsidie worden aangevraagd voor alle maatregelen bij elkaar. Ook kan een zorginstelling eenmaal 5.000 euro subsidie aanvragen voor activiteiten die nodig zijn om een keurmerk op het gebied van verduurzaming te krijgen. In totaal kan een zorginstelling dus 105.000 euro aanvragen.

Bron:LEDmagazine

error: