Iedere dag krijgt u wellicht een aanbieding energie in uw post, mailbox etc. Echter altijd met een voorwaarde gekoppeld aan die aanbieding, zoals een af te sluiten overeenkomst voor maanden of jaren. Bij ons niet, u kunt hier een afspraak maken over energie afname zonder langlopend contract maar met de scherpste prijs per dag. Lees onze aanbieding energie van NieuweStroom.
NieuweStroom

Via NieuweStroom bieden wij u de goedkoopste energie aan. Zonder een maanden of jarenlange overeenkomst met u af te sluiten!

  NieuweStroom koopt dagelijks rechtstreeks energie voor u in op de handelsbeurs.
  Wij koppelen uw prijs 1-op-1 aan de prijs op de handelsbeurs en rekenen maandelijks het werkelijke verbruik met u af. Géén verrassingen meer op de jaarafrekening en goedkoper inkopen kan niet!
  Bij ons géén vast langlopend contract en géén overstapboete.
 

Energie van NieuweStroom

We kopen dagelijks energie voor u in op de handelsbeurs. Stroom heeft een wisselende uurprijs en gas heeft een wisselende dagprijs. We koppelen de beursprijs van ieder uur aan uw werkelijke verbruik in dat uur.
Uw tarief is:

  • EPEX-prijs + 0,8 cent/kWh stroom
  • beursprijs + 3,9 cent/m3 gas

Voor komend jaar betaalt u naar verwachting gemiddeld 6,0 cent/kWh voor stroom en 25,9 cent/m3 voor gas (exclusief regiotoeslag).

Bij NieuweStroom betaalt u alleen de werkelijke kosten van de regiotoeslag zonder winstopslag. 

Slimme meter

 

Met de komst van de slimme meter wordt de energievoorziening voorbereid op een duurzame toekomst. Een toekomst met een slim energienet dat vraag en aanbod van energie beter in balans brengt. In dit slimme energienet is de slimme meter een belangrijke schakel. Zo kan het energienet efficiënter worden gebruikt. Ook binnen uw onderneming helpt de slimme meter bij een efficiënter energiegebruik. Door beter inzicht en slimme technieken wordt energiebesparing een stuk eenvoudiger.

De netbeheerders zijn op aanwijzing van de overheid in 2012 gestart met de vervanging van de bestaande ‘domme meters’ en plaatsing van ‘slimme meters’. Deze slimme meters meten het verbruik per kwartier en een energieleverancier kan deze gegevens iedere dag uitlezen als de ICT van de energieleverancier daartoe is ingericht. 

U kunt bij iedere netbeheerder een zogenaamde prioriteitsaanvraag indienen. Voor een bedrag van 60 euro (exclusief BTW) wordt de oude vervangen door een slimme meter. Bij een prioriteitsaanvraag wordt de slimme meter binnen 3 maanden geïnstalleerd. Ervaringen uit de praktijk leren dat dit vaak al binnen enkele weken gebeurt. Er komt daarbij een monteur langs die in 1x zowel de stroom- als gasmeter vervangt.

De overheid heeft verschillende redenen om invoering van de slimme meter te stimuleren. Deze redenen zijn van belang voor zowel verbruikers als voor netbeheerders en energieleveranciers:

  Meer inzicht in verbruik
√  Makkelijker energie besparen
√  Beter beheer van het energienet
  Nauwkeurigere afrekeningen
  Geen meterstanden meer doorgeven

Stap over naar NieuweStroom en wij vragen de slimme meter voor u aan. Bovendien vergoedt NieuweStroom de helft van de kosten van de prioriteitsplaatsing. 

Regiotoeslag gas

NieuweStroom doet het anders: bij NieuweStroom betaalt u alleen de werkelijke kosten van de regiotoeslag zonder winstopslag. Bij NieuweStroom betaalt u via uw voorschotnota een voorschot regiotoeslag op basis van een gemiddelde en wij rekenen de werkelijke kosten achteraf – gespecificeerd – met u af. De werkelijke kosten worden op uw afrekening vermeld en verrekend met de betaalde voorschotbedragen. Wel zo transparant en geen verborgen marges.

Andere leveranciers berekenen een vaste regiotoeslag of maken vaste prijsafspraken voor de landelijke netwerkkosten, terwijl de werkelijke kosten pas achteraf bekent zijn. Meestal zit hierin een marge voor de leverancier en daarom zijn de kosten ook per leverancier zo verschillend. 

We maken voor de voorschotberekening een globale schatting van de kosten op basis van deze tabel. Als u uw meetgegevens aan NieuweStroom aanlevert kunnen wij voor u het voorschot ook nauwkeuriger berekenen. Dat doen we graag voor u, maar we kunnen ook een offerte voor u maken zonder uw meetgegevens precies te kennen. Uiteindelijk betaalt u precies de werkelijke kosten. Niet meer en ook niet minder.

Dataveiligheid

Per 24 maart 2018 is er een nieuwe werkwijze. Het nieuwe actieplan dataveiligheid is vanaf dan in actie, dit in kader van wet bescherming persoonsgegevens, om uw gegevens nog beter te beschermen.

Energiekosten besparen

√  Zolang u klant bent betaalt u vaste leveringskosten van € 2,95 per maand per aansluiting.
Dit zijn de werkelijke kosten van maandelijkse facturering, automatische incasso en het publiceren van uw verbruiksgegevens op uw persoonlijke webpagina.

Echter, bij uw overstap maken we ook overstapkosten:

  regelen uw overstap met uw netbeheerder en uw vorige leverancier.
√  zetten uw account op (contractregister, facturering, incasso en verwerking meterstanden).

Daarom betaalt u de eerste 18 maanden dat u klant bent € 5,30 per maand extra voor de levering van stroom en € 2,80 extra voor de levering van gas. Na 18 maanden zijn deze kosten afgeschreven en gaat u automatisch* over naar de kostprijs van € 2,95 per maand per aansluiting. We factureren dus ook hier zoals beloofd 100% transparant de werkelijke kosten. Bij aanvang van het leveringscontract zijn de vaste leveringskosten daarom: € 8,25 per maand voor stroom en € 5,75 per maand voor gas.
Dat zijn ook de bedragen die we met u afspreken in het leveringscontract.

*Aan die verlaging zijn 2 aanvullende voorwaarden verbonden: de automatische incasso van facturen verloopt zonder problemen en er is bij u een slimme meter geïnstalleerd.

NieuweStroom FullFlex Stroom en Gas combineert slimme technologie met een transparante en eerlijke prijsstelling. Het resultaat is een energieproduct dat niet alleen besparing oplevert, maar u ook vrijheid en controle geeft.

Dankzij de slimme meter en onze ICT-infrastructuur kopen wij uw energie rechtstreeks in op de handelsbeurs. Goedkoper inkopen kan niet! Wij rekenen deze actuele marktprijzen plus een geringe opslag 1-op-1 aan u door. U betaalt dus de werkelijke prijs voor energie en u hebt altijd inzicht in uw verbruik en kosten. En bij NieuweStroom geen vast contract en geen opzegboete. Wij werken daarom bewust elke dag voor uw tevredenheid en de laagste prijs.

Energie van NieuweStroom

error: