NieuweStroom

Heeft u al NieuweStroom?

Stroom is gewoon stroom, maar dat kan veel goedkoper. NieuweStroom koopt rechtstreeks in bij de bron en geeft het prijsvoordeel van 10-30% direct door aan haar klanten.


Transparante prijzen en geen lange termijncontracten.

Zo heeft u de vrijheid om NieuweStroom uit te proberen!

Indicatieberekening besparing(en)

Welk bedrag ben ik nu per jaar goedkoper?

Bereken hier zelf welk bedrag je gaat besparen:

Stroom 

Bereken hier hoeveel u bespaart op stroomkosten

Gas 

Bereken hier welke gaskosten u kunt besparen

NieuweStroom

NieuweStroom is een nieuwe stroming, een nieuw slim product, een speler die de energiemarkt gaat veranderen.

En NieuweStroom laat klanten continu profiteren van de laagste prijzen in de markt.
Wij kopen direct in bij de bron. Onze bedrijfskosten zijn veel lager. Dat prijsvoordeel geven we direct door aan u.

Bij ons geen addertjes onder het gras. U betaalt bij ons de APX-prijs plus een geringe vaste opslag. We werken niet met lange termijncontracten. U kunt in- en uitstappen wanneer u wilt.

Waarom NieuweStroom? Omdat u..

Inkoopt op de handelsbeurs

Goedkoper kan niet! NieuweStroom koopt dagelijks rechtstreeks energie voor u in op de handelsbeurs. Wij koppelen uw prijs 1-op-1 aan de prijs op de handelsbeurs en rekenen maandelijks het werkelijke verbruik met u af. Geen verrassingen meer op de jaarafrekening en goedkoper inkopen kan niet!

Weet wat u per uur verbruikt, maar ook wat ieder uur kost

Er zijn iedere dag 24 verschillende uurtarieven voor stroom (in plaats van één hoog- en één laagtarief). Gas wordt per dag verhandeld, dus is er iedere dag één gasprijs. Via MijnNieuweStroom heeft u steeds inzicht in uw verbruik per uur/dag en de kosten daarvan. De klantprijs is de actuele beursprijs plus een geringe opslag van NieuweStroom. 

Niet vast wilt zitten. Wij hanteren géén contract

En NieuweStroom koopt dagelijks energie voor u in voor morgen. Als u morgen geen klant meer wilt zijn van NieuweStroom, kopen we gewoon niet meer voor u in. Bij ons géén vast contract en géén overstapboete.

We 100% transparant en eerlijk factureren

NieuweStroom levert u een volledig transparante maandelijkse factuur. De energieprijs op de handelsbeurs wordt gekoppeld aan uw gebruik per uur/dag. De beursprijs is openbaar, dus u kunt de factuur altijd zelf controleren. Eventuele GvO’s voor groene energie worden apart en tegen kostprijs gefactureerd. We rekenen de werkelijke leveringskosten iedere maand met u af, dus u heeft geen verrassingen bij de jaarnota.

Niet betaalt voor een grote organisatie

Omdat NieuweStroom een kleine organisatie heeft, een hoge automatisering en zelf alle ICT ontwikkeld. Daarom zijn onze kosten veel lager dan die van grote leveranciers. Wij hebben geen hoge vaste termijnprijzen, omdat wij elke dag precies de energie kunnen inkopen die onze klanten nodig hebben. U betaalt dus niet voor het risico van prijsschommelingen en de kosten van de voorfinanciering van langlopende inkoopcontracten.

We dynamische prijzen duurzaamheid stimuleren

De dynamische prijzen van NieuweStroom zorgen ervoor dat energie goedkoper en duurzamer kan worden afgenomen. Het is bewezen dat onze klanten de duurdere uren mijden en hun verbruik verplaatsen naar de goedkopere momenten op de dag. En juist op deze goedkopere momenten is energie ook duurzamer, er wordt dan namelijk minder energie opgewekt met fossiele brandstoffen. Daardoor bespaart de klant niet alleen op de energiekosten, maar neemt de klant ook duurzamer energie af. Een echte Win-Winsituatie!

Zelf uw groene bron kunt kiezen.

Op de handelsbeurs wordt alle stroom en gas verhandeld. Als u groene stroom en gas wilt, dan kunt u een Garantie van Oorsprong (GvO) kopen. Iedere groene bron (producent) heeft apart gemerkte GvO’s. Als u groene energie afneemt worden voor u GvO’s gekocht en afgeboekt, zodat u kunt aantonen dat u groene energie hebt gebruikt. Bij NieuweStroom kunt u zelf kiezen uit welke groene bron u uw energie wilt hebben. Wij berekenen de GvO’s transparant en tegen de werkelijke kostprijs aan u door.

Per 24 maart 2018 is er een nieuwe werkwijze. Het nieuwe actieplan dataveiligheid is vanaf dan in actie, dit in kader van wet bescherming persoonsgegevens, om uw gegevens nog beter te beschermen.

Neem de proef op de som, laat ons uw energietarieven aanbieden met NieuweStroom

Slimme meter

Een slimme meter ontvangt u gratis van uw netbeheerder of – tegen betaling- van een erkende Installateur Plaatsing Meters. Aanvragen is dus niet nodig, maar kan wel. Bijvoorbeeld als u direct meer inzicht wilt in uw verbruik, maar uw regio binnenkort nog niet is ingepland voor montage van de slimme meter. Er is dan sprake van een zogenoemde prioriteitsplaatsing en die kost € 72,60 inclusief BTW.

Slimme meter

De overheid streeft ernaar om vóór 2020 vrijwel alle oude meters te laten vervangen. Netbeheerders installeren de slimme meters per regio, wijk of buurt. Is uw wijk binnenkort aan de beurt? Dan ontvangt u van uw netbeheerder tijdig bericht.

Een prioriteitsplaatsing kost eenmalig € 60,00 excl. btw. Tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt vergoeden wij de helft van deze kosten aan u. Nadat de slimme meters bij u zijn geplaatst, krijgt u gedurende 12 maanden een korting van €2,50 excl. btw op uw maandelijkse verbruiksnota.

Oude stroom

Elektriciteit is een homogeen product: iedereen krijgt dezelfde energie.

De leveranciersmarkt bestaat uit aanbieders die allemaal hetzelfde product aanbieden en daardoor uitsluitend op prijs en aanbiedingsvorm kunnen concurreren. Door klanten aan zich te binden met langetermijncontracten, cadeautjes (sigaar uit eigen doos), virtuele producten (als groene stroom) en ingewikkelde financiële producten (bijvoorbeeld de energieprijs ‘vastklikken’), is een markt ontstaan waarin klanten inmiddels door de bomen het bos niet meer zien.

De oude stroomleveranciers varen wel bij deze niet-transparante markt.

NieuweStroom

Deze variabele uurprijzen, transparantie en volledige contractvrijheid van NieuweStroom ondermijnen per definitie het verdienmodel achter de aanbiedingsvormen van de huidige marktpartijen. Daarom komt deze vernieuwing niet uit die marktpartijen zelf, maar moet ze worden geïntroduceerd door een ‘uitdager’ die van buitenaf de markt betreedt:

NieuweStroom is daarom DE NIEUWE STROOM!

De visie op stroom

In de toekomst zullen de kosten van en de toegang tot elektrische energie volledig transparant zijn voor de verbruiker. De verbruiker zal  zijn verbruiks-, opslag- en terugleveringsgedrag qua tijdstip, plaats en hoeveelheid optimaal aanpassen. En de gehele energiemarkt krijgt hierdoor uiteindelijk een optimaal duurzaam, efficiënt en transparant karakter.

De missie 

Wij veranderen het systeem. En maken het simpel en scheppen de voorwaarden waarbinnen ondernemers tegen de laagst mogelijke kosten energie kunnen afnemen.

Belofte

Onze belofte is dat wij altijd de goedkoopste stroom voor het MKB bieden en onze klanten tot duurzaamheid in staat stellen. Omdat waar te maken blijven we scherp op kansen in de markt, zijn we vindingrijk en luisteren we goed naar klanten. We zijn dan enigszins brutaal, maar bovenal transparant, betrouwbaar en flexibel.