‘Verbouw kolencentrales om op biomassa te stoken’

Biomassa

In plaats van de kolencentrales sluiten moeten ze omgebouwd worden om ze op biomassa te stoken. Op die manier wordt meer CO2 bespaard, stelt Taco Douma, directeur van de Duitse energiereus RWE. 

'Verbouw kolencentrales om op biomassa te stoken'
‘Verbouw kolencentrales om op biomassa te stoken’ Foto:ANP

”De kolen moeten eruit, niet de centrales. Die staan er nou eenmaal, dus kunnen we ze beter recyclen”, zegt Douma in het AD.

Douma wil voor 2030 de twee kolencentrales in Geertruidenberg en in de Eemshaven voor 100 procent op biomassa stoken. ”Ook de CO2 die daaruit vrijkomt, kunnen we afvangen. Op termijn hebben we die koolstof namelijk hard nodig als grondstof voor bioplastics en andere producten die nu nog van fossiele aardolie en gas worden gemaakt.”

Op die manier kunnen vier keer zoveel broeikasgassen worden bespaard dan door de centrales te sluiten, aldus de RWE-directeur. ”Niet zozeer het opslaan, maar hergebruiken van CO2 is in de toekomst onontkoombaar”.

RWE ontvangt komende acht jaar bijna 1 miljard euro subsidie om biomassa bij te gaan stoken in zijn centrales in Geertruidenberg en Eemshaven.   Ook wil de overheid de subsidies op het bijstoken van biomassa inperken.

Minister Wiebes wil laatste kolencentrales sluiten door verbod

Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat een verbod op het gebruik van kolen voor productie van elektriciteit het beste middel is om de laatste kolencentrales te sluiten.

Hij benadrukt dat zo’n stap nogal ingrijpend is voor de eigenaren van de kolencentrales. Hij vindt een zorgvuldige voorbereiding van het besluit dan ook van het grootste belang. Begin 2018 komt hij met een verdere uitwerking.

Het kabinet wil dat de centrales uiterlijk in 2030 dicht zijn. Zo moet de uitstoot van het milieuvervuilende CO2 worden teruggedrongen.

Greenpeace is blij met de boodschap van Wiebes. “Een dergelijke sluitingswet geeft alle partijen duidelijkheid, maar veel hangt af van de sluitingsdatum”, aldus Willem Wiskerke van Greenpeace. “Sluiting pas in 2030 zorgt voor onnodig vele miljoenen tonnen extra CO2 in de lucht, terwijl het klimaat al razendsnel verandert.

Volgens Wiskerke is een snelle sluiting van kolencentrales goed nieuws voor het klimaat, maar ook voor de gezondheid van alle Nederlanders”.

‘Lasten voor werkgevers stijgen dit jaar’

Lasten voor werkgevers
Dit jaar stijgen de lasten voor werkgevers. Hadden zij afgelopen jaar nog te maken met een daling van de lasten, dit jaar zijn zij meer kwijt voor de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (ZWV) en de algemene werkloosheidspremie (AWF).
'Lasten voor werkgevers stijgen dit jaar'
‘Lasten voor werkgevers stijgen dit jaar’                 Foto:ANP

Per sector verschillen de gevolgen sterk, zo blijkt donderdag uit cijfers van salarisstrookverwerker ADP.

Zo wordt een ambtenaar met een modaal salaris maandelijks 23 euro duurder, waar voor werknemers met een modaal salaris in de bouw de werkgeverslasten nagenoeg gelijk blijven.

De maximale stijging per werknemer voor de ZVW komt uit op 16 euro per maand. Voor de verplichte Algemene werkloosheidspremie (AWF) is de werkgever maandelijks maximaal 11 euro per werknemer meer kwijt en voor de AOF-premie 10 euro.

Hogere inkomens krijgen meer loon in 2018, lagere inkomens leveren in

De meeste werknemers gaan er dit jaar op vooruit in nettoloon. Vooral werknemers met een hoog loon profiteren, terwijl de minima juist licht inleveren. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van salarisstrookverwerker ADP. De instantie keek naar belastingtarieven, pensioenpremies en andere premies en heffingen.

Zowel werknemers met een minimumloon (1.578 euro) als een modaal loon (2.849 euro) zien hun salaris maandelijks stijgen met 7 euro. Dit wordt veroorzaakt doordat zij minder belasting betalen. 

Hogere inkomens

Voor hogere inkomens stijgen de lonen nog verder. Werknemers die anderhalf keer modaal verdienen, krijgen maandelijks 8 euro extra aan nettosalaris. Wie tweemaal modaal (5.787 euro) verdient, ziet een nettostijging van 16 euro per maand tegemoet. 

De salarisstijging bij hogere inkomens wordt veroorzaakt door een verlaging van het toptarief. Dit tarief daalt van 52 procent naar 51,95 procent voor werknemers met een salaris van bruto 68.508 euro per maand. 

Parttimers leveren in

Niet iedereen gaat er echter op vooruit. Werknemers die 1.000 tot 1.500 euro bruto per maand verdienen, zien hun nettoloon juist dalen.

Dit zijn bijvoorbeeld parttimers. Wie bijvoorbeeld 1.500 euro bruto verdient, krijgt per maand 4 euro minder op de rekening gestort. 

Bij deze lonen wordt de arbeidskorting echter niet volledig ten gelde gemaakt. ADP adviseert werknemers met zo’n salaris om dit verschil via hun aangifte inkomstenbelasting terug te vragen bij de Belastingdienst.

Bouw

Werknemers in de bouw noteren de grootste loonstijging.

Vooral minima en werknemers met twee keer modaal gaan er fors op vooruit, met 12 euro extra per maand. Modale salarissen verdienen 8 euro extra per jaar.

Overheid

Ambtenaren gaan er netto op vooruit, maar zien hun loon minder hard stijgen dan in andere sectoren. Een maandelijkse plus is er nog voor werknemers met een minimumloon (6 euro) of modaal salaris (5 euro).

Wie echter twee keer modaal verdient als ambtenaar, krijgt maandelijks een euro minder. Dit wordt veroorzaakt doordat zij meer betalen aan pensioenpremie, wat stijgt met een hoger inkomen. 

Metaal en techniek

Ook aanzienlijk is de loonstijging voor dubbel modale inkomens in de metaal- en technieksector, van 11 euro per maand. Werknemers in deze sector hebben te maken met minder pensioenpremie.

Zorg 

De zorgsector ziet een lichte stijging van de nettolonen tegemoet. Wie modaal verdient, krijgt er maandelijks 6 euro per maand bij door een lagere pensioenpremie en een lagere belastingdruk.

ADP verzorgt maandelijks de salarisstrook van 1,4 miljoen Nederlandse werknemers.

Weinig bijzonder

Martijn Brand van ADP wijst erop dat premier Rutte met zijn beleid wil dat werk meer gaat lonen. Wel stelt Brand dat er dit jaar op salarisgebied nog weinig te merken zal zijn van het beleid van Rutte III.

Het nieuwe kabinet ging te laat van start om nog van invloed te kunnen zijn op de lonen. Vanwege het continuerende beleid van het demissionair kabinet, zou het volgens de salarisstrookverwerker gaan om “weinig bijzondere ontwikkelingen”.

Belastingen

De belastingtarieven stijgen in de tweede en derde schijf aanzienlijk naar 10,85 procent. Door hogere heffingskortingen en inkomensgrenzen, noteren de meesten toch een bescheiden plus in loon.

Bron: Nu.nl

NVWA

De NVWA gaat de resultaten van inspecties in de horeca openbaar maken. De Nederlandse Voedsel- En Warenautoriteit hoopt op deze manier om de transparantie binnen de voedselproductieketen te bevorderen, om het vertrouwen van de consument in het handelen van de overheid te vergroten en om de mate van naleving van de regelgeving omtrent voedselveiligheid binnen de horeca te vergroten.NVWA resultaten inspecties openbaar

NVWA resultaten inspecties openbaar

Met de openbaarmaking wordt tegemoet gekomen aan een toezegging die de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in november 2011 in de Tweede Kamer heeft gedaan. De NVWA deelt de geïnspecteerde horecondernemingen in categorieën in. Deze zijn: ‘voldoet’, ‘verbeterpunten’,  ‘vastgesteld’, ‘verscherpt toezicht’ of ‘stilgelegd’. De categorieën geven aan in welke mate de onderneming tijdens de laatste controle voorafgaand aan de vaststelling van de lijst aan de voorschriften voldeed.

Kleurcodes NVWA resultaten inspecties openbaar

Aan de categorieën zijn kleuraanduidingen gegeven. Deze zijn ‘groen’ ‘oranje’ een ‘rood’. Daarnaast is er ‘wit’ voor horecaondernemingen die buiten de categorieën vallen, omdat ze in een periode van drie jaar voorafgaand aan de datum van vaststelling van de lijst niet zijn gecontroleerd. Horecaondernemingen die nog niet door de NVWA in de gelegenheid zijn gesteld om een commentaar te plaatsen bij de te publiceren gegevens zijn in de lijst aangeduid met de kleur ‘grijs’.

De lijst is via deze link te bekijken.  

 

EU-lidstaten willen dat 27 procent van energie duurzaam is in 2030

Europese Unie

De Europese Unie (EU) moet 27 procent van de gebruikte energie in 2030 duurzaam opwekken. Dat is het resultaat van onderhandelingen tussen EU-lidstaten in de nacht van maandag op dinsdag.

 

EU-lidstaten willen dat 27 procent van energie duurzaam is in 2030
EU-lidstaten willen dat 27 procent van energie duurzaam is in 2030                                                                                  Foto: 123RF

Het is belangrijk bij de transitie nadruk te leggen op het gebruik van hernieuwbare energie door de consument, meldt de Europese Raad dinsdag in een persbericht.

Diverse partijen uiten zich kritisch over de nieuwe doelstellingen. Greenpeace en het Wereldnatuurfonds hekelen in een reactie het lage ambitieniveau van de ministers van de lidstaten.

“Duidelijk onvoldoende”, zei ook EU-commissaris Miguel Canette (Klimaat) over de bindende doelen. Hij wijst op de “spectaculaire” kostenreductie van zonne- en windenergie.

“De energieministers geven de Europeanen kolen voor Kerstmis”, verwijst Greenpeace naar de instandhouding van subsidies voor vervuilende centrales. Het Wereldnatuurfonds spreekt van “een schande”. “Ze hebben gestemd voor het verbranden van veel meer bomen en voedsel.”

Het Europees Parlement had in oktober 35 procent als doel gesteld. De onderhandelingen over de uiteindelijke doelstelling gaan volgend jaar van start.

Den Haag start proef met laadpalen die ook fungeren als lantaarns

Laadlantaarns

Den Haag is met een proef gestart waarbij drie nieuwe laadpalen voor elektrische auto’s tegelijkertijd ook als straatverlichting functioneren. Volgens de gemeente stimuleren deze zogenoemde laadlantaarns elektrisch rijden en wordt de openbare ruimte efficiënter gebruikt.

 

Laadpalen
Den Haag start proef met laadpalen die ook fungeren als lantaarns

De openbare ruimte in de stad is schaars. Den Haag is daarom steeds op zoek naar innovatieve oplossingen waardoor de openbare ruimte efficiënter kan worden gebruikt. De gemeente heeft daarom laadpalen laten ontwikkelen die tevens dienst doen als straatlantaarns. Zo zijn minder objecten nodig in de openbare ruimte. Den Haag is de eerste stad waar meerdere laadlantaarns in de openbare ruimte in gebruik zijn.

Laadlantaarns

De eerste drie laadlantaarns staan op het bedrijventerrein Zichtenburg/Kerketuinen aan deKerketuinenweg. Ze werden maandagavond 04-12-2017 in gebruik genomen door wethouder Tom de Bruijn. Elke paal heeft 2 laadpunten voor elektrische auto’s. De laadlantaarns staan er voorlopig als een proef die samen met Stedin en ElaadNL wordt uitgevoerd. Er wordt onder andere gekeken of ze voldoende gebruiksvriendelijk zijn, en hoe de storingsgevoeligheid is.

Proef

De proef duurt een half jaar. Blijkt het experiment van de laadpalen met lantaarnfunctie een succes, dan zal de gemeente er meer neerzetten in de stad. Bijvoorbeeld op plaatsen waar veel vraag is naar laadplekken en behoefte is aan betere verlichting van de openbare weg.

Elektrisch vervoer stimuleren

De laadlantaarns passen in het beleid van de gemeente om elektrisch vervoer te stimuleren en daarmee bij te dragen aan het verder verbeteren van de luchtkwaliteit.

Laadpalen

De drie laadlantaarns staan op een bedrijventerrein aan de Kerketuinenweg. Ze zien eruit als normale lantaarnpalen, maar dan met twee laadpunten.

De komende zes maanden wordt gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid en storingsgevoeligheid van de palen. Als de pilot succesvol blijkt, worden er meer laadlantaarns in de stad gezet.

Den Haag heeft nu achthonderd laadpalen (met elk twee laadpunten) verspreid door de stad. Volgens de woordvoerster van wethouder Tom de Bruijn zijn de laadlantaarns niet heel veel duurder dan een laadpaal en lantaarnpaal afzonderlijk van elkaar.

Voor deze proef werkt de gemeente Den Haag samen met Stedin en ElaadNL.

Bron & Foto: AFP

 

OPEC zet koers productiebeperking voort.

OPEC zet koers productiebeperking voort.

Op 30 november vergaderden de OPEC landen in Wenen. Zoals verwacht wordt de productiebeperking verlengd tot eind 2018. Benieuwd wat dit voor effect heeft op de energieprijzen? 

OPEC zet koers productiebeperking voort.

Op 30 november vergaderden de OPEC landen in Wenen. Ook Rusland, een belangrijk olieproducerend land en geen lid van de OPEC, was aanwezig. Zoals verwacht wordt de productiebeperking verlengd tot eind 2018. De oliemarkt anticipeerde de afgelopen maanden al op deze verlenging waardoor de olieprijs opliep. Door deze stijging zitten ook de termijnprijzen voor gas in de lift.

De koude temperaturen zorgden verder voor flink stijgende prijzen voor zowel elektriciteit als gas op de termijnmarkt én op de spotmarkt.

In Australië is Tesla ’s werelds grootste lithium batterij in gebruik genomen. De batterij heeft een vermogen van 100MW en kan 30.000 huishoudens een uur lang voorzien van elektriciteit. De kosten voor energieopslag van grootschalige batterijen dalen snel, waardoor het opslaan van elektriciteit steeds aantrekkelijker wordt. Naar verwachting zal de opslag van elektriciteit een belangrijke rol gaan spelen bij het in balans houden van het net. Dit wordt steeds belangrijker wanneer duurzame opwek conventionele opwek langzaam zal gaan vervangen.

Forse boetes schoonmaakbedrijven en horecabedrijven in Amsterdam

Inspectie SZW

Schoonmaakbedrijven en horecabedrijven in Amsterdam kunnen vermoedelijk voor bijna één miljoen euro aan boetes tegemoet zien. De Inspectie SZW heeft de afgelopen tijd zeven schoonmaakbedrijven, vier hotels en 47 restaurants gecontroleerd. De overtredingen betreffen het illegaal laten werken van mensen, het doen van contante loonbetalingen, onderbetaling en te lang laten werken van personeel.  Daarnaast is er ook sprake van omvangrijke uitkeringsfraude.

Inspectie SZW, Forse boetes schoonmaakbedrijven en horecabedrijven in Amsterdam
Forse boetes schoonmaakbedrijven en horecabedrijven in Amsterdam

Boetebedrag ongeveer € 500.000,-

De hoogste boetes zijn voor de schoonmaakbedrijven en horecabedrijven die mensen in dienst hadden die hier niet mogen werken. Mensen van buiten de EU moeten een tewerkstellingsvergunning hebben om in Nederland te werken. Zowel het schoonmaakbedrijf als de inlener, het horecabedrijf moeten dit zelf controleren. Bij overtreding krijgen zij beiden hiervoor een boete. Tot dusver zijn er 54 schoonmakers aangetroffen waarvan 10 die hier niet mochten werken. Deze 10 hebben in verschillende restaurants arbeid verricht. Het boetebedrag dan aan de betrokken kan worden opgelegd zal ongeveer € 500.000,- bedragen.

Daarnaast constateerde Inspectie SZW dat vier schoonmaakbedrijven zich niet hadden geregistreerd om werknemers uit te lenen. De boete hiervoor bedraagt € 12.000, per werknemer. De Inspectie vermoedt dat het in dit geval om minimaal 20 werknemers zou gaan. Daar ook hier zowel het schoonmaakbedrijf als het horecabedrijf de boete krijgt, kan dit oplopen tot ongeveer € 480.000,-.

De Inspectie SZW gaat nog nader onderzoeken of de schoonmakers überhaupt het juiste loon kregen voor de werkzaamheden. Zo constateerde de Inspectie dat sommigen contant werden uitbetaald, wat niet is toegestaan. Er zijn 21 schoonmakers aangetroffen die een uitkering kregen van de gemeente of UWV. Deze organisaties zijn hiervan op de hoogte gebracht. Bij constatering van de fraude zal de uitkering totaal worden teruggevorderd. Ook wordt nog nader onderzocht of er door de schoonmakers niet te lang is gewerkt. Het totale boetebedrag kan naar aanleiding van deze onderzoeken nog verder stijgen.

De schoonmaakbedrijven die bij dit onderzoek zijn betrokken werden door horecaondernemers ingehuurd voor afwaswerkzaamheden en het schoonmaken van vloeren en meubilair. De schoonmaakbedrijven huurden vaak weer elders personeel in. Al deze bedrijven zijn verplicht om te controleren of de schoonmakers over de juiste vergunningen beschikken om in Nederland te mogen werken. Zo niet, dan riskeren ook zij allemaal een boete.

Checklist

De Inspectie SZW wijst opdrachtgevers erop dat zij samen met het schoonmaakbedrijf verantwoordelijk – en soms ook aansprakelijk – zijn om ervoor te zorgen dat schoonmaakwerk volgens de regels gebeurt. De checklist werken met schoonmaakbedrijven die de Inspectie SZW samen met de Belastingdienst en de schoonmaaksector heeft ontwikkeld helpt daarbij. Schoonmaak van de horeca blijft de komende jaren een onderwerp waar de Inspectie SZW veel op controleert, vooral in de vier grote steden.    

SODM start onderzoek naar foutieve gasmeter

SODM 

Toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SODM) is een onderzoek begonnen naar de foutieve gasmeters van Landis+Gyr. Aanleiding was een uitzending van het tv-programma Kassa. De meters zullen versneld worden vervangen, zegt Netbeheer Nederland.

Het gaat om 40.000 slimme gasmeters die in de periode juni tot augustus 2016 zijn opgehangen. Het merendeel, zo’n 15.000, hangt in het netgebied van Stedin, en ook Liander en Stedin hebben er enkele duizenden geplaatst. De gasmeters hebben een te korte schroefdraad en zijn daarom onveilig, zo zeiden twee experts eind oktober in het tv-programma Kassa.

‘Gewoon veilig’SODM , Staatstoezicht op de Mijnen start onderzoek naar foutieve gasmeter

Netbeheer Nederland weerspreekt op basis van eigen onderzoek en onderzoek van externe partijen zoals Kiwa dat de meters onveilige situaties op kunnen leveren. “De uitslag van de onderzoeken naar deze gasmeters wijzen uit dat ze gewoon veilig zijn. De te korte schroefdraad is alleen niet volgens de specificaties”, schrijft de belangenvereniging verschillende malen in een op consumenten gerichte FAQ op de eigen site.

Het feit dat de schroefdraad niet voldoet aan gestelde eisen is overigens wel reden om de gasmeters te vervangen: “Alle meters moeten immers gewoon voldoen aan de specificaties die ervoor zorgen dat deze tijdens hun volle levensduur correct en veilig functioneren.”

Normen en statistieken

Kassa heeft sinds die eerste uitzending een tegenonderzoek laten uitvoeren door onderzoekers voormalig gasinspecteur Piet Maas en ontwerper van gasinstallaties Peter Coppes. Zij betwisten de uitkomst van het Kiwa-rapport en de andere onderzoeken. In hun rapport stellen Maas en Coppes dat directe vervanging “zeer urgent” is. Ook trekken zij de kwaliteit van de onderzoeken in opdracht van Netbeheer Nederland in twijfel. “Dat Kiwa ook nog eens onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan maakt het alleen maar erger, voor zover het nog erger kon.”

Toezichthouder SODM buigt zich nu ook over de kwestie, die door Netbeheer Nederland wordt getypeerd als een meningsverschil over “normen en statistieken”. Nederlanders moeten erop kunnen vertrouwen dat netbeheerders voor veilige meters en veilige situaties zorgen, stelt SODM. Wanneer dat onderzoek zal zijn afgerond, kon SODM deze dinsdag niet zeggen.

Onrust

Inmiddels zijn zo’n 15.000 meters vervangen. De overige 25.000 volgen voor 31 maart 2018, zegt Netbeheer Nederland. Dat is sneller dan de oorspronkelijk streefdatum van eind 2018, want de netbeheerders willen zo snel mogelijk de onrust bij consumenten weg nemen. “Wij staan voor veiligheid”, zegt woordvoerder Jenny Huttinga van Netbeheer Nederland. “De gasmeter is veilig. Maar ook als mensen zich onveilig voelen, moeten wij daar iets mee doen.”

Bij Nuon blijven loont?

Nuon blijven loont?

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft energiebedrijf Nuon op de vingers getikt voor de webpagina van het loyaliteitsprogramma ‘Bij Nuon blijven loont’. Zes alinea’s is te veel om door te ploegen voordat “essentiële informatie” over het aanbod wordt verstrekt aan de consument.

Energiebedrijven hechten aan het behouden van klanten. Nuon biedt klanten die voor langere tijd stroom en gas afnemen van het bedrijf voordeel: zij krijgen korting op hun stroom. Dat wil zeggen: op de variabele leveringskosten van de stroom, het bedrag dat een klant betaalt per geconsumeerde kWh.

Een klant, die op basis van haar klantjaren recht zou hebben op een kortingspercentage van 10%, berekende dat het percentage dat zij daadwerkelijk aan korting ontving op haar gehele stroomrekening slechts 5,8% bedroeg. Terwijl in de eerste alinea op Nuons website staat: “Met Nuon Blijven Loont belonen we trouwe klanten met korting op stroom. De korting loopt elk jaar op, tot 25%.” Pas na de aanmeldknop wordt vermeld dat het gaat om de korting op een deel van de stroomrekening. Misleidend, vond de klant. Bij Nuon blijven loont?

Dat vond de RCC ook. Die oordeelde dat deze beperking van het aanbod dermate essentieel is, dat die direct duidelijk en zichtbaar moet zijn. En daarvan is geen sprake, concludeerde de commissie, “nu men de mededeling niet eerder dan in de zesde alinea van de uiting kan lezen, en men deze alinea pas bereikt door naar beneden te scrollen”.

De klacht dat Nuon de indruk zou wekken dat blijven meer loont dan overstappen, wijst de RCC evenwel van de hand. Nergens wordt die vergelijking gemaakt, stelt de commissie, en het is duidelijk dat het aanbod is bedoeld als douceurtje voor loyale klanten.

NLEX krijgt gelijk

Ook de energiebedrijf de Nederlandse Energiemaatschappij (NLE) mocht langskomen bij de Reclame Code Commissie, zij het in zijn hoedanigheid als telecomleverancier. Dat doet het bedrijf nu ruim een jaar onder de naam NLEX.

Er was een klacht binnen gekomen over de vergelijking die NLEX trekt tussen het eigen contract en het Ziggo-contract. Die zou misleidend zijn, omdat NLEX de eigen kortingsprijs zou vergelijken met de normale abonnementsprijs van Ziggo.

NLEX ontkent dat echter. Het bedrijf stelt dat het klanten actief benadert om aan het eind van de abonnementsperiode het contract te verlengen tegen vergelijkbare of lagere prijzen, en dat er dus geen sprake is van een tijdelijke korting. “Gelet hierop”, concludeert de RCC, “treft de klacht dat NLEX haar kortingsprijs (in plaats van de normale prijs) afzet tegen de normale prijs bij Ziggo geen doel.”

Het is een opsteker voor het bedrijf, dat dit jaar in twee andere zaken nul op het rekest kreeg. In maart bepaalde de rechter dat naam en logo van de Nederlandse Internet Maatschappij geen inbreuk vormden op het merkrecht van NLE, en afgelopen zomer bepaalde de RCC dat de naam van de telefonieproducten “onbeperkt mobiel”, “onbeperkt vast” en “onbeperkt buitenland” misleidend waren.

Eneco wil overproductie windstroom oplossen met industriële electroboilers