Nieuwsbrief Oktober 2019

Aanslag olie-installatie in Saudi-Arabië

De oliemarkt werd halverwege september opgeschrikt door de aanslag op de grootste olie-installatie in Saudi-Arabië waardoor de productie zowat werd gehalveerd. De olieprijzen liepen daardoor snel zo’n 10% omhoog. Opmerkelijk genoeg keerde de rust op de oliemarkt ook weer snel terug. Ondanks onduidelijkheid over de aanslagplegers en de tijd nodig voor herstel van de installaties, werd de prijsstijging rap ongedaan gemaakt en trad zelfs een verdere daling op.

Saoedi-Arabië wist de olieproductie namelijk redelijk goed overeind te houden en bovendien droeg de aanslag bij aan de donkere wolken die toch al boven de mondiale economie hangen vanwege tal van oplopende handelsconflicten. Begin oktober lag de prijs voor brent iets beneden 58 USD/bbl en was daarmee terug op het niveau van begin september. De Amerikaanse WTI daalde meer in prijs, van een kleine 54 USD/bbl begin september naar een kleine 53 USD/bbl begin oktober. De spread tussen brent en WTI liep daarmee dus 1 USD/bbl op.

Kerncentrales

De steenkoolprijzen weerspiegelden in september de olieprijzen, maar de oorzaak voor de prijspiek halverwege de maand lag bij berichten over lasproblemen in Franse kerncentrales. Anticiperend op de mogelijkheid van stilleggen van diverse kerncentrales nam de vraag naar steenkool toe en dus steeg de prijs. Die prijs daalde weer toen duidelijk werd dat de problemen met de centrales behapbaar zijn.  De maand september werd zodoende afgesloten op prijsniveaus slechts licht hoger dan aan het begin van de maand: van 64,5 USD/ton begin september naar 65 USD/ton begin oktober.

Emissierechten

Prijzen voor emissierechten bewegen fors mee met de emoties rond Brexit. Wel of geen harde no-deal uittreding is een vraag die sterk bepalend is voor het al dan niet ontstaan van een tijdelijk overschot. Daarnaast speelde uiteraard ook de Franse kerncentrales een rol in de prijsvorming van emissierechten. Geen kern betekent meer fossiel en dus verhoogde vraag naar emissierechten. Ferme taal vanBoris Johnson en lasproblemen die geen zwaarwegende gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van kerncentrales, lieten de prijzen voor emissierechten in de tweede helft van de maand behoorlijk dalen, van een piek op 27 euro/ton halverwege september naar ruim 24 euro/ton begin oktober.

Prijzen voor elektriciteit

Net als bij voorgaande producten, stegen halverwege september ook de prijzen voor elektriciteit, zij het dat de daaropvolgende daling wat bescheidener was. Van een kleine 49 EUR/MWh begin september, steeg levering basislast in jaar 2020 naar ruim 52 EUR/MWh halverwege de maand en daalde vervolgens naar zo’n 50 EUR/MWh begin oktober. Sinds de tweede week van september draagt Cobra, de 700 MW kabel tussen Nederland en Denemarken, bij aan de prijsstabiliteit van beide landen. Op winderige dagen levert de kabel de volle 700 MW aan Nederland en op gezette tijden stroomt de elektriciteit de andere kant op.

Prijsdruk gasmarkt

De gasmarkt zit momenteel ruim in zijn jasje en dat zorgt voor prijsdruk. Spotprijzen schommelde de hele maand september rond de 10 EUR/MWh. Dat mede door relatief lage vraag en veel aanbod, onder andere van LNG. Termijnprijzen schommelen tussen pakweg 17,3 EUR/MWh en 18,5 EUR/MWh.

 

error: