Ondernemingskamer moet uitspraak doen

De rechter moet uitspraak doen in het geschil tussen de ondernemingsraad van Eneco en het energiebedrijf zelf. Het is beide partijen niet gelukt om buiten de Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam om tot een oplossing te komen.

Ondernemingskamer moet uitspraak doen over intern conflict Eneco
Ondernemingskamer moet uitspraak doen over intern conflict Eneco. Foto: ANP

De ondernemingsraad was naar de OK gestapt met de vraag onderzoek te doen naar de handelwijze van drie commissarissen. De cor verzocht ook om schorsing van deze commissarissen. De RvC handelde volgens de cor onzorgvuldig rond het vertrek van topman Jeroen de Haas.

De cor voelde zich gepasseerd door het plotselinge vertrek van de bestuursvoorzitter en de snelle aanstelling van een nieuwe topman, Ruud Sondag.

Volgens de ondernemingsraad heeft de RvC hierbij de wet overtreden. Zo zou de cor pas om advies zijn gevraagd toen er al een kandidaat-opvolger was en zouden ook andere adviestrajecten te haastig zijn doorlopen.

De keuze van de ondernemingsraad om de gang naar de Ondernemingskamer te maken riep veel ergernis op bij de aandeelhouders (gemeenten) van Eneco, het bestuur en de commissarissen. Het bestuur van Eneco stelt dat de commissarissen niets hebben misdaan.

De voorzitter van de Ondernemingskamer verzocht de cor en de RvC twee weken geleden een verzoeningspoging te doen. Daarbij zei de voorzitter van de OK zich te kunnen voorstellen dat een wijziging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen een bijdrage zou kunnen leveren aan het herstel van de onderlinge verhoudingen. Daaraan is geen gevolg gegeven.

De Ondernemingskamer doet naar verwachting in augustus uitspraak.

Mogelijk is daarbij ook de wet overtreden, stelt de personeelsvertegenwoordiging.Eneco betoogde twee weken geleden dat de commissarissen niets misdaan hebben.

Er is al enige tijd onrust rond Eneco en de voorgenomen verkoop van de aandelen in het energiebedrijf. De gemeentes die de aandelen in handen hebben, willen die van de hand doen. 

Eneco Groep N.V., gesproken alleen Eneco, is een Nederlandse energieonderneming met ruim 3.000 medewerkers. Eneco is actief in Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Frankrijk en België.

De Ondernemingskamer, ook aangeduid als ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam, is een landelijk Nederlands rechterlijk orgaan dat onderdeel is van het gerechtshof Amsterdam. Het heeft de taak (juridische) geschillen in Nederlandse vennootschappen te beoordelen en hier bindende uitspraken over te doen. Dit kunnen geschillen zijn tussen het bestuur, de raad van commissarissen (RvC), de aandeelhouders (AVA), of de werknemers. Werknemers kunnen bij een eventueel geschil daarbij worden vertegenwoordigd door zowel de ondernemingsraad (OR) als door vakbonden.

De bevoegdheden van de Ondernemingskamer zijn aanzienlijk. De Ondernemingskamer is bevoegd een besluit van ieder orgaan van de vennootschap te schorsen of nietig te verklaren. Buiten dat is zij ook bevoegd één of meerdere bestuurders of commissarissen te schorsen of zelfs te ontslaan uit hun functie. Indien dit van toepassing is kan de Ondernemingskamer tijdelijk één of meerdere bestuurders of commissarissen aanstellen ter vervanging. Daarnaast is de Ondernemingskamer bevoegd de statuten van de vennootschap tijdelijk te veranderen, tijdelijk aandelen over te dragen aan een beheerder, en indien nodig zelfs de vennootschap te ontbinden (2:356 BW).

error: