PostNL mag volgend jaar meer vragen

Het versturen van post kan komend jaar flink duurder worden. PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2019 met 14,2 procent opschroeven, maakt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) maandag 30 juli 2018 bekend.

PostNL mag volgend jaar 14,2 procent meer vragen voor diensten

De relatief hoge maximale stijging is te wijten aan het teruglopende aantal brieven dat verstuurd wordt. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn, stelt de ACM. PostNL doet op basis van de tariefruimte een eigen voorstel voor een verhoging. Dat voorstel wordt dan vervolgens door de ACM beoordeeld.

“Later dit jaar wordt dus pas duidelijk welke prijzen PostNL in het nieuwe jaar gaat hanteren voor bijvoorbeeld postzegels en frankeermachinepost”, aldus de toezichthouder.

De laatste jaren zijn de postzegelprijzen flink gestegen. Een postzegel kost momenteel 0,83 euro. In 2012 was dat nog 0,50 euro.

PostNL mag de tarieven voor het basispakket aan postdiensten in 2019 verhogen. De extra ruimte is 14,2%. De Autoriteit Consument & Markt heeft dat bepaald op basis van de wettelijke regels.

Het doel van deze wettelijke regels is dat consumenten en bedrijven niet teveel betalen voor de postbezorging. Terwijl PostNL tegelijkertijd het basispakket aan postdiensten rendabel kan leveren. De extra tariefruimte houdt vooral verband met de verdere daling van het aantal poststukken. Hoe minder post verstuurd wordt, des te hoger de tarieven mogen zijn.

Tariefvoorstel PostNL

Nu de ACM de tariefruimte heeft vastgesteld kan PostNL een tariefvoorstel doen voor de tarieven van 2019. De ACM beoordeelt vervolgens of deze tarieven voldoen aan de wettelijke eisen. Later dit jaar wordt dus pas duidelijk welke prijzen PostNL in het nieuwe jaar gaat hanteren voor bijvoorbeeld postzegels en frankeermachinepost.

PostNL slaagt er tot nu toe in om door jaarlijkse tariefsverhogingen en door kostenbesparingen het volumeverlies te compenseren en het basispakket winstgevend uit te voeren. In 2017 behaalde PostNL een omzetrendement van 6,49% op het basispakket.

PostNL als enige verantwoordelijk voor basispakket

De wet legt regels op aan PostNL omdat dit bedrijf als enige postvervoerder in Nederland verantwoordelijk is voor het verzorgen van een basispakket aan postdiensten (de universele postdienst). Het gaat daarbij onder andere om losse brieven en pakketten, aangetekende post en partijenpost (brieven en pakketten) van en naar het buitenland. De tarieven voor de losse brieven en pakketten binnen de universele postdienst zijn gereguleerd. Met de opbrengst van de losse brieven en pakketten mag PostNL alleen de kosten terugverdienen die zij maakt om die post te verzamelen en te bezorgen. Inclusief een rendement van maximaal 10% op de omzet. De ACM beoordeelt dit jaarlijks bij het bepalen van de tariefruimte en de tarieven.

Het ministerie van EZK publiceerde onlangs plannen om de wetgeving zo aan te passen dat postbezorging ook in de toekomst betaalbaar en betrouwbaar blijft.

error: