Prijsontwikkeling energie

Prijsontwikkeling energie.

De energietarieven wijzigen dagelijks, veelal zelfs per uur of deel daarvan. Om een inzicht te geven welke factoren deze prijsontwikkeling energie beweegt hieronder een beeld van de ontwikkelingen van de afgelopen maand April.

Marktprijzen

Na aanvankelijk enkele dollars per barrel te stijgen, vertoonden de olieprijzen in april duidelijk een dalende trend. Begin mei kostte brent zo’n 50,50 dollar/bbl, zo’n vier dollar/bbl minder dan aan het begin van de maand. Daarmee wordt de laagste prijs sinds vijf maanden genoteerd. Prijzen voor de Amerikaanse WTI lagen een kleine 3 dolllar/bbl beneden de prijzen voor brent. De Amerikaanse voorraden blijken hoger dan wat werd verwacht. Pogingen van oliekartel Opec om de productie te beperken, lijken door stijging van olieproductie in Amerika teniet te worden gedaan. Pas op 25 mei komen de Opec leden weer bij elkaar. Saudi-Arabië heeft al aangegeven de afspraken voor beperking van de productie te willen voortzetten, maar of ze in die opzet slagen, valt nog te bezien. Op 3 mei liet Rusland namelijk weten zich nog te beraden of Rusland de productie wil blijven beperken.

De prijzen voor steenkool staan onder druk door de dalende olieprijzen maar het grootste deel van de maand schommelde de Cal 18 prijs rond de 66 EUR/ton. Prijzen voor leveringen op korte termijn liggen 7 tot 8 EUR/ton boven de cal 18 prijs.

CO2 rechten

Net als voorgaande maanden zat er in de maand april maar weinig beweging in de prijs voor CO2 rechten. In het begin van de maand kwam de prijs even boven de 5 EUR/ton om vervolgens licht maar gestaag te dalen richting 4,40 EUR/ton.

Prijsontwikkeling energie, marktprijzen

Elektriciteit

De prijzen voor elektriciteit schommelden in april rond de 33 tot 33,50 EUR/MWh voor basislast 2018 en zo’n twee EUR/MWh hoger voor leveringen op korte termijn. Een van de opvallendste gebeurtenissen in de elektriciteitsmarkt vond plaats op de Duitse spotmarkt. Omdat 1 mei in Duitsland een feestdag is, was de vraag relatief laag. Daardoor kwam de prijs voor 1/5/17 op spotmarkt Phelix gemiddeld uit op een kleine MIN 25 EUR/MWh.

Gas

De prijzen voor aardgas levering cal 18 schommelden in april rond de 16,7 EUR/MWh. De prijzen voor korte termijn leveringen vertoonden een ietwat afwijkend patroon. In het begin van de maand april daalden de prijzen sterk tot rond de 15,6 EUR/MWh om aan het einde van de mand met hevige fluctuaties weer te stijgen. Vooral de dag vooruit prijzen stegen aan het einde van de maand sterk onder invloed van relatief lage buitentemperaturen.

error: