Wat is SDE+ subsidie?

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie, de SDE, is een stimulans voor bedrijven en (non-profit)instellingen in Nederland om de energievoorziening te verduurzamen. Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame energie. En in toenemende mate voor zonnepanelen. Misschien overweegt u zelf ook zonnepanelen voor uw bedrijf? Met SDE+ subsidie wordt de investering hiervoor een stuk aantrekkelijker. Met SDE+ subsidie verlaagt u de kosten en is verduurzamen ineens een stuk eenvoudiger.

Uw zakelijke zonnedak binnen handbereik met SDE+ subsidie

Zonnepanelen zijn aantrekkelijk maar daar is een flinke investering voor nodig. Met SDE+ subsidie verlaagt u een deel van de kosten en is verduurzamen ineens een stuk makkelijker. In deze whitepaper leest u alles over SDE+ en hoe u voor deze subsidieregeling in aanmerking komt.

Waarom stimuleert het ministerie van Economische Zaken duurzame energie?

Dit doen ze omdat:

  • Duurzame energie beter is voor het milieu
  • Het Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen
  • Het goed is voor de economie

Jaarlijks komt hiervoor SDE-budget vrij. Op 20 December 2018 zijn de details over het budget van de SDE subsidie 2019 bekend gesteld. De hoogte van het budget is naar beneden bijgesteld en zal 10 miljard euro bedragen.

SDE++: in 2020 maar 1 subsidieronde en budget van 5 miljard euro

De verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE++) gaat komend kalenderjaar van start en zal slechts 1 openstellingsronde kennen. De subsidieronde is in september en kent een budget van circa 5 miljard euro.

Naast de opwekking van duurzame energie door zon, kan de subsidieregeling ook worden gebruikt voor:

  • Biomassa
  • Geothermie
  • Water
  • Wind (land, meer en dijk)

Hoe werkt SDE+ subsidie?

Duurzame energie opwekken is kostbaar. Met de SDE+ subsidie vergoedt de overheid tot een bepaalde hoogte het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie geldt voor de hoeveelheid opgewekte energie gedurende meerdere jaren. Hoe hoog de subsidie voor u uitvalt, is onder andere afhankelijk van de hoogte van de energieprijs.

De marktwaarde van de energieprijs wordt jaarlijks vastgesteld. Hoe hoger de marktwaarde, hoe minder subsidie u krijgt. U krijgt dan meer van uw energieafnemer. Bij een lagere marktwaarde krijgt u juist meer subsidie en minder van uw energieafnemer.

Verder speelt het moment dat u de subsidie aanvraagt en voor welk bedrag ook mee. Jaarlijks kunt u zich inschrijven op twee openstellingsrondes. Die rondes zijn weer ingedeeld in drie fases met elk een maximumfasebedrag. Hoe later u in de ronde een aanvraag doet, hoe hoger het bedrag waarvoor u subsidie kunt aanvragen tot een maximum.

Wat zijn de voordelen van de SDE+ subsidie?

Wanneer u SDE+ subsidie voor zonnepanelen toegewezen krijgt, levert u dat extra voordelen op:

  • U ontvangt maximaal 12,5 eurocent per kWh zonne-energie
  • U bespaart op uw stroomrekening (dagstroom)

U verkoopt de stroom die niet wordt verbruikt (dagstroom) aan uw energiebedrijf.

error: