Termijnprijzen gas en elektriciteit stijgen hard

Verschillende oorzaken voor hard stijgende termijnprijzen van gas en elektriciteit.

De afgelopen week werd gekenmerkt door zeer hard stijgende termijnprijzen van gas en elektriciteit. Zo steeg de prijs van gas voor het jaarblok 2020 met ruim 6%. 

Verschillende oorzaken voor hard stijgende termijnprijzen van gas en elektriciteit.

De afgelopen week werd gekenmerkt door zeer hard stijgende termijnprijzen van gas en elektriciteit. Zo steeg de prijs van gas voor het jaarblok 2020 met ruim 6%. Er lijkt sprake van een ‘perfect storm’ situatie, waarin de stijgende prijzen voor CO2 en gas elkaar versterken.

Ook de uitspraken van de Duitse minister van Energie in relatie tot het op termijn stoppen van het gebruik van kolen bij de elektriciteitsproductie en de daarbij behorende CO2 rechten droegen daaraan bij. Een andere oorzaak is de lagere opbrengst van duurzame opwek in Europa. In verschillende Europese landen wordt daardoor deze maand meer elektriciteit met gas opgewekt dan anders. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar gas en CO2-certificaten. De vraag is of dit alleen de harde stijging van de gasprijs de afgelopen week rechtvaardigt. Want de gasvoorraden zijn goed op niveau en zelfs beter dan de afgelopen jaren.

Voor de komende weken kunnen de hogere spotprijzen van gas en elektriciteit nog wel even aanhouden.  Want de komende twee weken wordt er onderhoud gepleegd aan de Nordstream-pijplijn. Dit is de pijplijn die zorgt voor de toevoer van gas uit Rusland naar Duitsland. Dat kan de komende weken een prijsopdrijvend effect hebben, omdat er minder gas richting Noordwest Europa komt.  Daarnaast is er de verwachting dat er weer een warme periode aankomt met weinig wind. Ook dit heeft een prijsverhogend effect.

error: