Subsidie ivm energie

Subsidie of financiering zoeken en regelen is vaak lastiger dan verwacht.De rijksoverheid, provincies en Europese Unie ondersteunen ondernemers bij bepaalde bedrijfsactiviteiten. Dit doen zij met subsidies, kredieten, garanties/borgstellingen, fiscale stimuleringsmaatregelen, financiële bijdragen en prijzen. De term subsidies wordt vaak als verzamelterm gebruikt. Wij begrijpen dat u misschien niet altijd tijd heeft om uit te zoeken waar u precies recht op heeft. En daarom hebben we ze voor u op een rij gezet.

subsidie energie
Subsidie

Subsidies voor duurzame energieproductie en innovatie

In 2020 moet 14% van alle energie die we in Nederland gebruiken duurzaam zijn opgewekt. Er zijn verschillende subsidies waarbij de overheid het bedrijfsleven aanmoedigt om duurzame energie te produceren. Ook zijn er regelingen die het onderzoek naar de energie van morgen verder kunnen helpen.

Demonstratie Energie-Innovatie (DEI)

Werk jij aan energie-innovatie, bijvoorbeeld in de vorm van aanpassingen in jouw productieproces die zorgen voor energiebesparing of vermindering van de CO2-uitstoot van jouw bedrijf? Onderzoek dan of je gebruik kunt maken van de subsidie Demonstratie Energie-Innovatie. Meer over deze subsidie.

Activiteitenbesluit gebouwen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

[Regeling vervalt per 01-01-2024.]
 Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende oplossingen? Dan levert dit vaak dubbel voordeel op. Wil je als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als je investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening. Fiscale aftrek krijg je voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren.

Als bedrijf kun je fiscaal voordelig investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie. En je kunt in 2019 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop jouw gebruikelijke afschrijving. En dan heb je natuurlijk ook nog het voordeel van lagere energiekosten, omdat je energie bespaart.

Het percentage voor de EIA is ten opzichte van vorig jaar verlaagd met circa 10%. Echter is het aantal bedrijfsmiddelen dat in aanmerking komt voor deze regeling uitgebreid.

Milieu Investeringsaftrek (MIA) voor milieuvriendelijke oplossingen

Denk je erover om te investeren in andere of nieuwe technieken die minder belastend zijn voor het milieu? Als jouw techniek onder één van de omschrijvingen op de Milieulijst valt, kom jij mogelijk in aanmerking voor de Milieu Investeringsaftrek (MIA). Bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek, kun je tot 36% van de investeringskosten in mindering brengen op uw fiscale winst. Met de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) loopt de aftrek zelfs op tot 75% van de investeringskosten. Meer over deze fiscale regeling.

Komt jouw investering in aanmerking voor zowel EIA als MIA? Dan moet je kiezen voor één van de twee fiscale regelingen of de investeringskosten opsplitsen in een EIA- en MIA-deel.

Stimulering Duurzame Energie (SDE +)

Zonnepanelen installeren op jouw bedrijfspand? Met de SDE+ subsidie verkort jij de terugverdientijd flink.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden?

error: