Subsidie

Subsidie of financiering zoeken en regelen is vaak lastiger dan verwacht. De rijksoverheid, provincies en Europese Unie ondersteunen ondernemers bij bepaalde bedrijfsactiviteiten. Dit doen zij met subsidies, kredieten, garanties/borgstellingen, fiscale stimuleringsmaatregelen, financiële bijdragen en prijzen. subsidieDe term subsidies wordt vaak als verzamelterm gebruikt.

Activiteitenbesluit gebouwen

Bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Het gaat om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 aardgasequivalenten. In het Activiteitenbesluit staat dat bedrijven alle erkende maatregelen moeten nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Fiscale aftrek krijgt u voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) maar ook voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. U kunt 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop uw gebruikelijke afschrijving.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden?

Vul hieronder je gegevens in en wij nemen dan contact met je op.

Subsidie, ja daar wil ik graag meer over weten.

Er zijn subsidies voor projecten op het gebied van bijvoorbeeld innovatie, energie en bedrijfshuisvesting. Ook bij internationaal ondernemen krijgt u steun van de overheid. Voor startende bedrijven bestaan geen algemene starterssubsidies. Of u in aanmerking komt, hangt af van de specifieke voorwaarden van de betreffende regeling. Veel subsidies hebben een vaste indieningstermijn waarbinnen u een aanvraag indient.

Terugleversubsidie gaat salderingsregeling vervangen

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat 15-06-2018 in een brief aan de Tweede Kamer.

Vraag subsidie aan vóórdat u begint met uw werkzaamheden

U krijgt meestal geen subsidie voor een project dat u al gestart bent. Hieronder krijgt u een korte omschrijving van de verschillende typen regelingen.

Subsidie

Subsidies zijn bijdragen voor activiteiten met bijvoorbeeld een innovatie-, milieu-, energie- of duurzaamheidaspect.

Kredieten

Kredieten omvatten allerlei vormen van kapitaalverschaffing door de overheid, zoals leningen of achtergestelde leningen.

Garanties/borgstellingen

Wilt u een lening afsluiten, maar beschikt u over onvoldoende financiële zekerheden? Met een garantie of borgstelling van de overheid krijgt u gemakkelijker financiering.

Fiscale stimuleringsregelingen

Deze regelingen leveren extra aftrek of verminderde belastingafdracht op. Dat betekent lagere kosten van investeringen of projecten.

Financiële bijdragen

Hieronder valt een breed scala aan voorzieningen zoals voor het starten van een eigen bedrijf vanuit een WW-uitkering, een WW-uitkering bij werktijdverkorting en loondispensatie voor werknemers met een Wajong-uitkering.

Prijzen

Voert uw bedrijf baanbrekende innovatieve projecten uit? Blinkt uw bedrijf uit door goed ondernemerschap? Dan zijn wedstrijden en prijzen een interessante optie met veel publiciteit voor uw bedrijf. Wedstrijden en prijzen zijn er ook voor studentondernemers.

Subsidiewijzer

Bent u op zoek naar subsidies voor uw innovatieplannen, wilt u gaan exporteren of wilt u energie besparen? Kijk in de subsidiewijzer of u in aanmerking komt voor subsidie. De subsidies zijn van het Rijk, de provincies en de Europese Unie.

 

error: