Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Subsidies

Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

6 fiscale regelingen en subsidies voor bedrijven om te besparen op zonnepanelen. Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen is hot. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de Rijksoverheid het gebruik van zonnepanelen stimuleert. De overheid wil dat in 2020 14% van onze energie duurzaam is. Dat percentage moet 16% in 2023 zijn en in 2050 moet onze energie volledig duurzaam zijn.

Lees en/of download hier ons item over fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Form couldn't be found for id 15

Doel subsidieregeling

De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. 


Fiscale zakelijke regelingen & subsidies

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

error: