Hoogspanningsnetbeheerder TenneT keert 147 miljoen euro uit aan Staat

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT keert 147 miljoen euro uit

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT heeft over het afgelopen jaar 147 miljoen euro uitgekeerd aan de Nederlandse staat. De netto winstuitkering was nagenoeg gelijk aan het uitgekeerde dividend over 2016 (146 miljoen). Het bedrijf is een transmissienetbeheerder. Het bedrijf houdt zich bezig met elektriciteitstransport en balanshandhaving tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Het is de aangewezen netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet in Nederland en van het hoogspanningsnet in een deel van Duitsland (door de overname van het transportnetwerk van E.ON in Duitsland). Dit zijn gereguleerde taken, die plaatsvinden binnen de kaders van de Nederlandse en Duitse wet- en regelgeving. Daarnaast ontplooit het bedrijf ook enkele niet-gereguleerde en deels commerciële activiteiten. De Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door het Ministerie van Financiën) is 100% aandeelhouder van TenneT in Nederland. In Nederland telt TenneT zo'n 1350 medewerkers en heeft vestigen in Arnhem en Ede met regiokantoren in Hoogeveen, Waddinxveen en Weert. In Duitsland telt TenneT ongeveer 1700 medewerkers en is gevestigd in Bayreuth met regiokantoren in Bamberg, Dachau en Lehrte. De tegenhanger inzake gastransport in Nederland is N.V. Nederlandse Gasunie. TenneT keert 35 procent van zijn winst uit als dividend. De rest van het geld wordt gereserveerd voor onder meer investeringen. De netbeheerder is een van de vier staatsdeelnemingen die het meest aan dividend opleveren voor de schatkist. Verder zijn dat Gasunie, Schiphol en uraniumconsortium Urenco, waarin Nederland via Ultra Centrifuge Nederland participeert. Vaststelling dividend TenneT kent de laatste drie jaren een payout ratio van 35 procent. Aan de hand van het dividendbeleid dat met de aandeelhouder is opgesteld, wordt jaarlijks door TenneT aangegeven welk deel van de winst uitgekeerd kan worden als dividend en welk deel wordt gereserveerd. Daarna vindt op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen door de aandeelhouder vaststelling plaats van de hoogte van het dividend en de reservering. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige vermogenspositie van TenneT en de (toekomstige) investeringsverplichtingen. Bron: ANP

error: