Termijnprijzen

Termijnmarkt.

Anticiperend op nieuwe afspraken tussen olieproducerende landen om de productie te beperken, liepen op de termijnmarkt de olieprijzen in de eerste drie weken van mei gestaag op. In de laatste volle week van mei werd inderdaad besloten om de productie te beperken, maar in de ogen van handelaren is die afspraak niet afdoende om het overaanbod op lange termijn tegen te gaan. Als gevolg daarvan daalden de olieprijzen rond 25 mei ruim 2 dollar/bbl. Daarna leefden de prijzen weer even op, maar eind mei zette opnieuw een prijsdaling in. De maand werd afgesloten met prijzen voor brent tegen 51 dollar/bbl aan en ruim 48 dollar /bbl voor de Amerikaanse WTI.

Steenkool wordt door de Amerikaanse president Trump weer ‘great again’  gemaakt. Of dat de oorzaak is van de geleidelijke stijging van de kolenprijzen is onduidelijk, maar kolenprijzen hadden in de maand mei wel de wind in de rug. Op de dag dat Trump bekend maakte dat de VS zich willen onttrekken aan de klimaatovereenkomst van Parijs uit 2015, stegen de kolenprijzen licht. API2 contracten voor levering in 2018 wisselende op de eerste dag van juni voor 68 dollar/ton van eigenaar terwijl contracten voor levering kwartaal 3 2017 bijna 76 dollar/ton kosten.

In de laatste dagen van mei kwamen de prijzen voor emissierechten weer boven 5 euro/ton uit. De prijzen voor levering in december 2019 lagen begin juni met zo’n 5,23 euro/ton net iets boven de prijs van 5,17 voor levering december 2018.

De prijzen voor elektriciteit daalden aan het begin van de maand mei licht om vanaf halverwege de maand duidelijk te stijgen. Met prijzen ruim boven 36 euro/MWh blijven de korte termijn contracten basislast beduidend duurder dan levering basislast in 2018. Die laatste koste begin juni ongeveer 34 euro/MWh. De stijging van de prijzen wordt mede geweten aan de geringe neerslag in midden Europa waardoor er minder waterkracht beschikbaar kan komen.

De prijsverschillen tussen verschillende leveringstermijnen vertonen voor aardgas een verloop dat juist het tegenovergestelde is van de elektriciteitsprijzen. Terwijl de prijzen voor levering in de komende kalenderjaren min of meer stabiel bleven (zie navolgende grafiek), daalden de prijzen voor levering op korte termijn juist behoorlijk. Aan het begin van de maand mei lagen de prijzen voor levering in de zomer ongeveer 0,5 euro/MWh beneden de prijzen voor levering in Cal18.

 

Aan het einde van de maand is dat verschil opgelopen tot 1 euro/MWh. Die daling voor leveringen in de komende maanden heeft uiteraard te maken me de relatief lage vraag naar gas gedurende de zomer.

 termijnmarkt TTF

Bron: Ice-Endex

error: