Teruggaaf Energiebelasting Sportverenigingen

Energiebelasting  

De Ecotaksregeling is per 1 januari 2016 afgeschaft. Daarmee is er een financieel voordeel voor vele sportverenigingen in Nederland verdwenen. Een klein aantal verenigingen kan echter nog profiteren van een andere energiebelastingmaatregel, namelijk die op basis van het feit dat er op het sportcomplex meerdere aansluitingen zijn voor elektriciteit. Dat kan resulteren in een teruggaaf energiebelasting sportverenigingen.

Energiebelasting Sportverenigingen bij meerdere aansluitingen

Sportverenigingen zijn vaak niet op de hoogte van de belastingmaatregel dat energiebelasting geheven mag worden over de totaal afgenomen hoeveelheid energie (kWh), wanneer er sprake is van meerdere electriciteitsaansluitingen op één locatie. In zeer veel gevallen wordt de energiebelasting door de energieleverancier dan per aansluiting in rekening gebracht, waardoor de belastingschijven meerdere malen worden doorlopen, waar dat maar één keer zou hoeven. Bij een aantal sportverenigingen is dit bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is van aparte bemetering van accommodatie en veldverlichting.

Energiebelasting Sportverenigingen

Teruggaaf van energiebelasting is interessant, wanneer het elektriciteitsverbruik voor beide aansluitingen minimaal 50.000 kWh is. Bij voorkeur bedraagt het elektriciteitsverbruik van één aansluiting reeds 50.000 kWh. De percelen, waar de elektriciteitsaansluitingen zich op bevinden, dienen een geografische eenheid te vormen, een en ander ter beoordeling door de gemeentelijk ambtenaar. Bovendien dienen de percelen (en de zich daarop bevindende gebouwen) in eigendom van één rechtspersoon te zijn. De sportvereniging in kwestie moet de enige gebruiker zijn van het geheel. Tenslotte dienen de contracten ten behoeve van de energielevering op naam te staan van één partij.

De Bespaar Unie is gespecialiseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden tot teruggaaf van energiebelasting. Zij verzorgen de restitutie van energiebelasting over de afgelopen vijf jaar, indien op een locatie bovenstaande maatregel van toepassing is. Dat kan in bepaalde gevallen om enkele duizenden euro’s gaan.

Indicatie teruggaafbedrag

Aansluiting 1  [kWh]    30.000    30.000    40.000    40.000    40.000    50.000    50.000    50.000    50.000
Aansluiting 2 [kWh]     20.000    30.000    20.000    30.000    40.000    20.000    30.000    40.000    50.000
Teruggaafbedrag [€]      2.074      3.648      3.648      5.222      6.796      5.222      6.796      8.370      9.944

Laat ook uw situatie geheel vrijblijvend en gratis onderzoeken door ons.

Verkorte machtiging Energie

Teruggaaf

error: