Tuinbouwbedrijven zijn met behulp van de overheid sinds 2012 onder een CO2-heffing uitgekomen, meldt NRC vrijdag 25 oktober 2019 op basis van een rapport van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

Tuinbouwbedrijven ontweken CO2-heffing

Ruim honderd tuinbouwers vielen oorspronkelijk onder de heffing, ingesteld vanuit Europa, maar daarvan zijn er nog maar vijftien over.

Deze tuinders vallen onder het Europese emissierechtensysteem ETS. Hier vallen bijvoorbeeld ook fabrieken onder die veel CO2 uitstoten.

In dit systeem moeten deze bedrijven voor elke ton CO2 die ze uitstoten een prijs betalen. Die prijs wordt weer gebaseerd op basis van vraag en aanbod. Door het aantal emissierechten in het systeem te verkleinen moet ook de CO2-uitstoot in Europa dalen.

Om te voorkomen dat ze voor deze emissierechten zouden moeten betalen, hebben sommige tuinbouwbedrijven hun ondernemingen gesplitst. Ook werden gasketels als ‘reserve’ aangemerkt waardoor de bedrijven geen emissierechten hoefden te betalen. Door de onttrekking hebben Nederlandse tuinders naar schatting enkele tientallen miljoenen euro’s minder ETS-gelden betaald.  De NEa sprak vorig jaar van een „georganiseerde uittocht” van de glastuinbouw uit het emissiehandelssysteem. Dat rapport bleef onopgemerkt.

De uittocht is nu extra relevant omdat de glastuinbouw zijn klimaatdoelen niet haalt. Nieuwe cijfers van het instituut Wageningen Economic Research, die over enkele weken worden gepubliceerd, laten zien dat de CO2-uitstoot van de glastuinbouwsector al vijf jaar niet meer is gedaald. De betrokken ministeries en de glastuinbouw spraken samen een CO2-doel af voor 2020. Dat doel is nu waarschijnlijk buiten bereik.

Volgens de NEa greep het verantwoordelijk ministerie (destijds Infrastructuur en Milieu, I en M) op twee manieren in bij de uitvoering van het ETS. Tuinbouwbedrijven konden hun bedrijf splitsen, of konden een deel van hun gasketels als ‘reserve’ aanmerken. Daardoor werden hun installaties te klein voor het ETS, dat is de reden dat ze zijn uitgetreden.