Uitstel van belasting voor ondernemers.

Uitstel van belasting voor ondernemers. Hierop krijg je als ondernemer uitstel van belasting. Veel ondernemingen hebben nu moeite het hoofd boven water te houden door de coronacrisis. Daarom wil het kabinet de heffing van de energiebelasting voor bepaalde ondernemingen uitstellen, evenals de heffing van Opslag Duurzame Energie. Dat staat in een Kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Uitstel van belasting voor ondernemers.Sommige gemeentes hadden hun gemeentelijke belastingen al stopgezet voor ondernemers. Nu gaan ook de waterschappen maatregelen treffen waarbij ondernemers uitstel kunnen aanvragen. Er zijn ook waterschappen die de belasting even helemaal stilzetten.

De Waterschappen zijn ook aan het werk om ondernemers op andere manieren te ontzien, zo betalen ze facturen van bedrijven sneller en proberen ze ook zoveel mogelijk van hun eigen projecten door te laten gaan.

Dit maakten de Unie van Waterschappen en de werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW bekend.

Het kabinet kondigt in deze brief aan de Tweede Kamer vanwege het coronavirus een pakket maatregelen aan om banen en inkomens te beschermen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Het extra pakket maatregelen komt bovenop economische maatregelen die donderdag 12 maart al zijn genomen.

error: