Viskwekers eisen 'miljoenen' van universiteit Wageningen

Viskwekers eisen ‘miljoenen’ van universiteit Wageningen

Universiteit Wageningen.

Drie viskwekers eisen voor de rechter een schadevergoeding van “enkele miljoenen” van de universiteit Wageningen (WUR). De universiteit zou onderzoeksconclusies hebben aangepast om een eerdere rechtszaak te winnen.

Viskwekers eisen 'miljoenen' van universiteit Wageningen
Viskwekers eisen ‘miljoenen’ van universiteit Wageningen

De zaak draait om een onderzoek naar de visteelt in Nederland door het Landbouw Economisch Instituut (LEI) van de WUR, schrijft Trouw. De resultaten van dat onderzoek werden in 2010 gepubliceerd. 

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het toenmalige ministerie van landbouw, natuur en voedselveiligheid, dat vanaf 2004 subsidies verleende aan een project voor het kweken van vis in de Peel.

Andere viskwekers in de regio beschouwden dat project als oneerlijke concurrentie en spanden een rechtszaak aan. De rechter stelde de kwekers in het ongelijk op basis van het onderzoeksrapport van het LEI.

Aangepaste conclusie

De viskwekers vroegen na hun verlies inzage in het dossier van het ministerie over de kwestie. Daarin vonden zij correspondentie tussen en ambtenaar en een jurist van Economische Zaken. De jurist stelde voor de formulering van de conclusies van het onderzoeksrapport aan te passen om een betere kans op winst in de rechtszaak te creëren.

Uit de oorspronkelijke passage zou af te leiden zijn geweest dat inderdaad sprake was van oneerlijke concurrentie, zeggen de viskwekers.

Nadat de gevonden correspondentie was gepubliceerd, stelde de WUR een intern onderzoek in naar de betrokken onderzoekers. Er ontstond twijfel over hun wetenschappelijke integriteit in de zaak en een onafhankelijk integriteitsonderzoek volgde. Dat is inmiddels afgerond, zegt de WUR, maar de resultaten zijn nog niet openbaar.

Failliet

De drie viskwekers zijn allemaal failliet gegaan en houden de universiteit verantwoordelijk voor de geleden schade. De universiteit gaat daar niet in mee en zegt de rechtszaak “met vertrouwen tegemoet te zien”. De zaak dient later deze maand voor de rechter in Arnhem.

Het gesubsidieerde project loopt niet meer.

error: