Vattenfall wilde onterecht ontslaan.

‘Nuon-eigenaar Vattenfall wilde onterecht twee klokkenluiders ontslaan’. Vattenfall diende ten onrechte het ontslag van twee werknemers in die misstanden binnen het bedrijf aan de kaak stelden. Dat concludeert Huis voor Klokkenluiders dinsdag 18 februari 2020.

De klokkenluiders vermoedden dat het Duitse bedrijf Siemens oneerlijk voorrang kreeg bij de aanbesteding van verschillende projecten.  En maakten daar melding van. Vervolgens diende Vattenfall de twee ontslagen in 2016 in. Maar deze werden afgewezen voor het UWV.

Volgens de werknemers was de reden van het ontslag hun kritiek op de gang van zaken. Daarin geeft de hulporganisatie voor klokkenluiders ze nu gelijk.

Vattenfall wilde onterecht ontslaan

Met de conclusie zegt Huis voor Klokkenluiders overigens niets over de inhoud van de aanklacht van het tweetal klokkenluiders aan het adres van Vattenfall. Dit onderzoek gaat alleen over de handelswijze van de klokkenluiders. En de manier waarop zij na hun melding zijn behandeld door het bedrijf.

Vattenfall laat in een officiële reactie weten het rapport te gaan bestuderen en op de inhoud te reflecteren. “We respecteren de conclusies van het Huis en zijn altijd bereid tot verbetering en het trekken van lessen voor de toekomst.”

Het Huis voor Klokkenluiders

Het Huis voor Klokkenluiders draagt bij aan een integere samenleving. Met advies aan werknemers die bij maatschappelijke misstanden als ‘klokkenluider’ aan de bel trekken. Met onderzoek naar misstanden. Of met onderzoek naar de behandeling van een klokkenluider,. Die geen last mag hebben van zijn of haar melding van een misstand. En door overheden, semipublieke instellingen en bedrijven te stimuleren hun integriteit te bewaken.

error: