Volmacht ivm energie 

Per 24 maart 2018 is er een nieuwe werkwijze. Het nieuwe actieplan dataveiligheid is vanaf dan in actie, dit in kader van wet bescherming persoonsgegevens, om uw gegevens nog beter te beschermen. Wij hebben uw machtiging nodig om namens u allerlei zaken op gebied van energie te gaan behandelen. De gegevens die wij nodig hebben staan op deze volmacht. Naast uw EAN aansluitingen, leveringsadres, bedrijfsnaam, kvk nummer ook de eerste vier cijfers van geboortedatum van persoon die de overeenkomst met de huidige energieleverancier heeft afgesloten en de laatste drie cijfers van het IBAN nummer waar de facturen door de huidige energieleverancier worden afgeschreven. Zonder deze gegevens is het niet meer mogelijk om een voorstel te laten maken door energiebedrijven. Indien u ons een voorstel wil laten maken dient u de machtiging geheel ingevuld en ondertekend aan ons te verstrekken.

Werkwijze:Volmacht, machtiging

Stukken verzamelen
Eerst zullen we de benodigde stukken (in overleg met u) verzamelen.
Bij voorkeur ontvangen wij van u de volgende stukken:

  • Kopieën van de meest recente energiefacturen per aansluiting van zowel de energieleverancier als de netbeheerder.
  • Een kopie van het lopende energiecontract.
  • Overzicht van de locaties.

Inventarisatie van Energieaansluitingen gas en elektriciteit

Wij nemen contact op met uw energieleverancier(s) om te controleren of alle verzamelde informatie juist en actueel is.

Beoordeling lopende energiecontracten en opzegging

Het kan zijn dat u nog lopende overeenkomst heeft en het nu nog geen zin heeft om tarieven te gaan opvragen. In overleg met u kunnen we u wel al een indicatie geven van de mogelijkheden aan de hand van de huidige tarieven. Als dat een voordeel geeft is het wellicht raadzaam om per expiratiedatum de lopende overeenkomst op te laten zeggen. Een alternatief kan zijn een berekening te laten maken bij die u dient te betalen bij voortijdige opzegging.

Opmaken van Energieprofielen voor gas en elektriciteit

Wij inventariseren bij u de wensen en eisen en verwerken die in de aanbesteding of offerte aanvraag bij energieleveranciers.

Afgeven van een gunnigsadvies energieleverancier en energieprijzen

Middels een helder overzicht zullen wij per locatie aangeven wat de eventuele besparing kan zijn.

Begeleiding overstap/switch van energieleverancier

De Bespaar Unie gaat alle partijen informeren over de wijzigingen en doet de begeleiding. Dus alle zorg uit handen.

Doorlopend Contractmanagement

Gedurende de looptijd van de nieuwe energieovereenkomst(en) kunt u op onze medewerking rekenen en staan wij u met raad en daad bij.

error: