Informatieplicht energiebesparende maatregelen

Voorkom een boete m.b.t. Informatieplicht energiebesparing

 Rijkswaterstaat trekt €5 miljoen uit om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen bij het uitvoeren van de handhaving op de informatieplicht energiebesparing. U kunt dus binnenkort controle verwachten. Heeft u nog niet voldaan aan de informatieplicht? Doe dit dus alsnog en voorkom een boete! Als u niet tijdig rapporteert in eLoket, kan het bevoegd gezag handhavend optreden. Dat kan financiële gevolgen voor u hebben in de vorm van een dwangsom.

Voorkom een boete m.b.t. Informatieplicht energiebesparing

Gemeenten en omgevingsdiensten moeten de energiebesparings- en informatieplicht handhaven. Met de nieuwe regeling van Rijkswaterstaat kunnen zij versterking inroepen om dit uit te voeren. Er is geld beschikbaar om maximaal 120 specialisten in te zetten. Als u informatieplichtig bent, maar hierover nog niet hebt gerapporteerd, adviseren wij u dit alsnog zo snel mogelijk te doen.

Informatieplicht

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas of een equivalent daarvan verbruiken. Volgens onze gegevens geldt de informatieplicht voor (één of meer locaties van) uw organisatie.

Doel van de informatieplicht energiebesparing is om bedrijven te helpen bij het treffen van de juiste energiebesparende maatregelen. Het gaat om maatregelen die zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Isolatie van gebouwen, ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen blijken, uit een eerste analyse van RVO van de ingediende rapportages, de meest genomen maatregelen te zijn.

Alles over de informatieplicht energiebesparing

Wat is de informatieplicht?

Wat is de informatieplicht?

U leest hier wat de informatieplicht energiebesparing inhoudt, en of deze ook voor u geldt.

Energiebesparingsplicht

Koeling Energiebesparing

Lees hier meer informatie over de energiebesparingsplicht.

Communicatiemiddelen

Communicatiemiddelen

Vind hier de te downloaden communicatiemiddelen.

Praktijkverhalen

Milieuprestaties verbeteren praktijkverhaal informatieplicht

Inspiratie opdoen? Lees hoe andere bedrijven en instellingen omgaan met de informatieplicht energiebesparing.

Vragen en antwoorden

Algemene informatie Gecombineerde opgave

Bekijk hier de antwoorden op veelgestelde vragen.

Stappenplan informatieplicht

Stappenplan informatieplicht

Met dit interactieve stappenplan ziet u snel of u onder de informatieplicht energiebesparing valt en hoe u de energiebesparende maatregelen moet rapporteren.
error: