Geen loon na ontslag op staande voet.

Werkgevers hoeven een werknemer bij ontslag op staande voet toch niet nog maandenlang loon door te betalen. Dat blijkt vrijdag uit een uitspraak van de Hoge Raad. Eerder oordeelde de advocaat-generaal bij de Hoge Raad in zijn advies tot ontsteltenis van werkgevers dat dit wel moest. De Hoge Raad heeft het advies niet opgevolgd.

De Hoge Raad oordeelde in een zaak over een ontslag bij een boekdrukkerij. Een medewerker had boeken gestolen en werd daarop op staande voet ontslagen. De medewerker was het niet eens met het ontslag en stapte naar de kantonrechter. Die vernietigde het ontslag, maar in hoger beroep kreeg de drukkerij gelijk. Het hof beëindigde de arbeidsovereenkomst alsnog.

Werkgever hoeft geen loon door te betalen na ontslag op staande voet.
Werkgever hoeft geen loon door te betalen na ontslag op staande voet.

Doorbetaling

De vraag die nu nog voorlag bij de Hoge Raad was of het loon in de twintig maanden tussen het ontslag en de ontbinding van de arbeidsovereenkomst doorbetaald moet worden of niet. Het hof oordeelde dat de werknemer geen loon toekwam ook al gold de arbeidsovereenkomst nog, omdat de werknemer in de betreffende periode geen arbeid had verricht en dat aan zichzelf te wijten had. De Hoge Raad schaarde zich vrijdag achter dit oordeel van het hof.

Voor werkgevers moet dit een opluchting zijn. Werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en AWVN deelden afgelopen juni nog hun verontrusting met deze krant toen de advocaat-generaal had geoordeeld dat het loon wel doorbetaald moest worden. ‘Dit is niet uit te leggen aan ondernemers die hiermee worstelen’, zeiden ze toen.

Bron:FD

error: