WAB: wat er verandert vanaf 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Dit is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Dit is relevant voor werkgevers en werknemers. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract. Payrollwerknemers krijgen een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en oproepkrachten krijgen meer zekerheid op werk en inkomen.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): wat er verandert vanaf 1 januari 2020Welke regels veranderen door de WAB?

Dit verandert er door de WAB:

2 soorten WW-premie

U betaalt een lage WW-premie voor werknemers met een vaste arbeidsovereenkomst en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst. Dit heet premiedifferentiatie WW.

Nieuwe ontslaggrond

Er komt een nieuwe ontslaggrond bij: de cumulatiegrond.

Transitievergoeding vanaf de eerste werkdag

Een werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op een transitievergoeding bij ontslag.

Ketenregeling arbeidsovereenkomsten

U kunt 3 tijdelijke contracten met een werknemer aangaan in maximaal 3 jaar.

Rechtspositie payrollwerknemer

Gaat u een payrollovereenkomst aan met een werknemer? Dan krijgt deze werknemer minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf.

Meer zekerheid voor oproepkrachten

U moet oproepkrachten minstens 4 dagen van tevoren oproepen voor werk.

Doel van de WAB

Het doel van de WAB is om verschillen tussen vaste en flexibele arbeidsovereenkomsten kleiner te maken. En om het aantrekkelijker te maken om werknemers een vaste arbeidsovereenkomst aan te bieden.

Bekijk meer informatie en de ‘WAB-checklist voor werkgevers   open-icon-web

error: