Europese windmolenparken op zee waren vorig jaar goed voor meer elektriciteit dan het jaar ervoor. Doordat meer en krachtigere windturbines werden aangesloten, steeg de capaciteit volgens brancheorganisatie WindEurope met 18 procent.In 2018 werden in totaal vijftien nieuwe buitengaatse windmolenparken aangesloten, waardoor er netto 2,6 gigawatt bijkwam. Daarmee waren windmolens op zee goed voor een tiende van alle windenergie in Europa en 2 procent van alle elektriciteit die Europeanen verbruikten.

Windmolenparken op zee: opbrengst neemt toe met 18 procent

Bijna 90 procent van de nieuw bijgekomen windenergie komt op het conto van twee landen: Duitsland en Verenigd Koninkrijk. De Britten sloten vorig jaar onder meer ’s werelds grootste windmolenpark op zee aan en installeerden ’s werelds krachtigste windturbines op zee. In Nederland kwam er volgens WindEurope vorig jaar geen extra windenergie op zee bij.

Windenergie op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt. En in 2023 is dat 16%. Windenergie is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen. De Rijksoverheid wijst gebieden aan waar windparken op zee worden gebouwd.

Verder regelt de Rijksoverheid alle voorwaarden om de windparken aan te kunnen leggen: waar ze precies komen te staan, de vergunningen en de aansluiting op het elektriciteitsnet. Ook doet de overheid onderzoek naar de opbouw van het kavel, de bodem, de windsnelheden en de watergegevens. Zodat een bedrijf van te voren precies weet hoe het een windpark het beste kan bouwen. Daarnaast stelt de overheid via subsidies geld beschikbaar aan bedrijven voor de aanleg van de parken.

Om hoeveel windenergie gaat het?

In 2017 werd 957 megawatt (MW) opgewekt door windmolens in zee. In 2023 staat er voor minimaal 4.450 MW vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Die voorzien dan jaarlijks ongeveer 5 miljoen huishoudens van elektriciteit. Windmolens op zee leveren dan 3,1% van alle energie in Nederland in 2023. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.