Winkelketen HOBO hifi eist 8 miljoen euro van Rabobank

De eigenaar van de in 2014 failliet verklaarde winkelketen HOBO hifi sleept Rabobank voor de rechter. De bank wordt aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door de opzegging van het krediet, waardoor de specialist in audio- en videoapparatuur gedwongen werd de deuren te sluiten. HOBO hifi raamt de geleden schade op 8 miljoen euro, ook omdat Rabobank de voorraden van het bedrijf heeft laten veilen.

Winkelketen HOBO hifi eist 8 miljoen euro van Rabobank
Winkelketen HOBO hifi eist 8 miljoen euro van Rabobank

HOBO hifi noemt de handelswijze van Rabobank ”onaanvaardbaar en onrechtmatig”. Op het moment van opzegging was er volgens de eigenaar geen sprake van een betalingsachterstand en de onderneming was nog met de bank in gesprek over een reorganisatie. Het opzeggen van het krediet door Rabobank kwam voor de winkelketen als een volstrekte verrassing.

Eind vorig jaar gebood de rechtbank de curator al om de vorderingen op Rabobank over te dragen aan de eigenaar van HOBO hifi, zodat deze een gerechtelijke procedure tegen Rabobank kon starten. Destijds werd door de rechter al aangestipt dat er vraagtekens gezet kunnen worden bij het besluit van Rabobank om het krediet op te zeggen.

Omdat Rabobank volgens HOBO hifi iedere aansprakelijkheid afwijst, zal de rechter zich nu over de kwestie moeten buigen.

Rabobank bevestigt de dagvaarding te hebben ontvangen. De bank wil niet inhoudelijk reageren omdat de zaak onder de rechter is. Omdat er sprake is van een bodemprocedure zal het naar verwachting nog enige tijd duren alvorens de zaak wordt afgerond.

Bron: ANP

error: