Akkoord over loonsverhoging 170.000 winkelmedewerkers.

Winkelmedewerkers in de detailhandel krijgen meer loon. Vakbonden CNV, de Unie en AVV zijn akkoord met de werkgevers over een nieuwe cao, maakt branchevereniging INretail bekend. In de nieuwe cao stijgen de lonen van de circa 170.000 medewerkers in de non-foodsector vanaf 1 juli met 1,03 procent. Tussen 2018 en 2021 worden de lonen in vijf stappen verder verhoogd, telkens met hetzelfde percentage waarmee het wettelijk minimumloon stijgt.

Akkoord over loonsverhoging 170.000 winkelmedewerkers
Akkoord over loonsverhoging 170.000 winkelmedewerkers Foto: 123RF

Naast een hoger loon, zijn de bonden en werkgevers het ook eens geworden over een persoonlijk opleidingsbudget. Ook krijgen winkelmedewerkers eerder duidelijkheid over hun rooster en hebben ze het recht iedere maand een zaterdag of zondag vrij te nemen.

De nieuwe cao geldt onder meer voor sport-, kleding- en woonwinkels. Ook zijn tuincentra en grootwinkelbedrijven aangesloten.

FNV werd naar eigen zeggen niet uitgenodigd voor de cao-gesprekken. De grootste vakbond van Nederland eiste een loonsverhoging van 3,5 en vindt het huidige akkoord maar niets.

De bond wijst erop dat de loonstijgingen alleen gelden voor medewerkers die nog niet in hun maximale schaal zitten. Daarnaast hekelt FNV dat uitzendkrachten niet zijn meegenomen in de cao-onderhandelingen.

INretail

INretail is de grootste brancheorganisatie in retail non-food.

Er is een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao. Het INretail bestuur gaat namens de leden akkoord met het resultaat. De cao wordt opnieuw moderner, kent een lange looptijd en biedt goede mogelijkheden voor onderscheid op ondernemingsniveau.

De cao heet vanaf nu cao Retail non-food en gaat gelden voor 170.000 medewerkers. 

De betrokken vakbonden gaan het onderhandelaarsresultaat met een positief advies voorleggen aan hun achterban. Naar verwachting leidt dat tot een ondertekend cao-akkoord eind augustus. 

Looptijd 

De nieuwe cao kent een relatief lange looptijd: van 1 juli 2018 tot 1 januari 2021. 

Loonstijging

Afgesproken loonstijgingen gelden alléén voor medewerkers die vallen in het loongebouw. Per 1 juli aanstaande geldt een loonsverhoging van 1,03%. Ook wordt het loongebouw op die datum gerepareerd (veel lonen in verschillende functiegroepen zijn op dit moment gelijk), waardoor de differentiatie erin terugkeert.

Loonaanpassing

Tijdens de looptijd van de cao zijn behalve 1 juli aanstaande nog vier momenten waarop het loon wordt aangepast: telkens op 1 juli en 1 januari. Op die data worden de wettelijke minimumlonen aangepast en met dit percentage wordt dan het hele loongebouw bijgesteld. Dat voorkomt dat de laagste schalen van het loongebouw tijdens de looptijd van de cao worden ingehaald door de stijging van het wettelijke minimumloon. Dat zou het functioneren van het loongebouw ondermijnen. 

Eenmalige uitkering

Voor een relatief kleine groep medewerkers is op twee momenten tijdens de cao-looptijd een eenmalige uitkering afgesproken. Het gaat om medewerkers die meer dan het maximum van hun loonschaal verdienen en die tussen 1 februari 2018 en 31 januari 2019 geen loonsverhoging hebben ontvangen. Zij krijgen een uitkering van 0,75% van het bruto jaarsalaris (=12 keer bruto maandloon zonder vakantietoeslag etc.) op 1 februari 2019. Datzelfde gebeurt opnieuw op 1 januari 2020.

Modernisering

Vier elementen maken de cao Retail non-food opnieuw moderner. Er komt een individueel ontwikkelingsbudget van € 150 per jaar voor medewerkers met een dienstverband van 16 uur of meer per week. Dit geldt voor medewerkers die op 31 december 2019 minimaal een jaar in dienst zijn. Het  budget gaat in op 1 januari 2020 en geldt niet voor weekendhulpen, vakantiewerkers, uitzendkrachten, etc. De kosten blijven hierdoor beperkt in deze cao-looptijd. 

Er gaan tests komen bij bedrijven die kennis moeten opleveren over de (werkbaarheid van) individualisering van feest- en zondagstoeslag. Ook wordt er een begin gemaakt met een individueel keuzebudget: medewerkers kunnen maximaal vier vakantiedagen kopen of verkopen. Verder kunnen medewerkers vanaf tien jaar voor hun pensioendatum met een dienstverband van 0,8 fte of meer, 80% van hun uren gaan werken voor 85% van hun salaris. De pensioenopbouw loopt door over het oorspronkelijk aantal uren. 

Met deze afspraak op het gebied van duurzame inzetbaarheid wordt het voor ouderen eenvoudiger om hun pensioen te halen. De seniorendagen die nu in de cao staan, komen te vervallen.

Bron: INretail + ANP

error: