Zonne-energiesector groeit in Nederland.

Nederland krijgt er steeds meer zonnepanelen bij. Vorig jaar zijn ruim vier miljoen panelen geïnstalleerd, meldt onderzoeksbureau Dutch New Energy Research. Daarmee groeit de zonne-energiesector twee keer harder dan het wereldwijde gemiddelde, blijkt uit een rapport.

Zonne-energiesector groeit in Nederland twee keer zo snel als gemiddeld

Het merendeel van de panelen wordt gebruikt voor zogeheten zakelijke toepassingen, zoals op bedrijfsdaken en in zonneparken. Wel leidt de snelle groei in sommige gebieden tot netwerkproblemen.

Klimaatakkoord

Volgens directeur Rolf Heynen is zonne-energie voor netbeheerders “ongrijpbaar”. Hij wijst er daarbij op dat een windpark tot tien jaar vooruit wordt gepland en een zonnepark binnen een jaar kan worden gebouwd. Verder is er sprake van personeelstekort, zowel bij netbeheerders als de installatiesector. “De snelle groei van zonne-energie, een essentieel onderdeel van het klimaatakkoord, kan daardoor in gevaar komen”, waarschuwt Heynen dan ook.

Hij constateert wel dat de Nederlandse markt internationaal achterloopt. “De problemen waar we nu tegenaan lopen speelden tien jaar geleden al in Duitsland. Daar moeten we van leren.” Dutch New Energy Research heeft daarom het initiatief genomen voor een gesprek tussen netbeheerders en de zonne-energiesector.

Dakscan

Met onze dakscan kunt u direct zelf berekenen wat de opbrengsten zijn van onze zonnepanelen op uw eigen dak.  Zie nu zelf wat uw opbrengsten met zonnepanelen zijn op uw dak. Zonder enige kennis krijgt u eenvoudig en gedetailleerd met de dakscan inzicht in wat de elektriciteit opbrengsten zullen zijn.

error: