Zonneparken zijn simpelweg nodig om klimaatdoelen te halen.

Een mooi plan van Kamerlid Carla Dik- Faber om alle daken vol zonnepanelen te leggen. Maar het is duur en om de doelen van Parijs te halen is er veel meer nodig, reageert Martin Ruiter van LC Energy, ontwikkelaar van zonneparken. 

Zonneparken zijn simpelweg nodig om klimaatdoelen te halen
Een zonneweide bij het vliegveld Finowfurt bij Berlijn; 260 'voetbalvelden' vol zonnepanelen. © epa

‘Zonnepanelen in de wei leggen is het laatste wat we moeten doen’, meent Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. ‘Eerst de daken vol leggen’, stelt ze in haar opiniebijdrage. Een mooi plan, ware het niet dat het daarmee onmogelijk is de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daar is meer voor nodig.

Kosten

Zeker, er is veel dakoppervlak beschikbaar. Maar helaas zijn die daken niet allemaal even geschikt om te beleggen. Qua techniek, efficiëntie en financiën is het vele malen lastiger daken vol te leggen dan zonneweides te realiseren. Er zijn meer afspraken met eigenaren en een veelvoud aan procedures voor nodig. De kosten per kilowattuur zijn bij het beleggen van daken eenvoudigweg hoger. Kosten die de burger betaalt, via een hogere energiebelasting.

Het beleggen van tien hectare landbouwgrond kan 3500 huishoudens van groene stroom voorzien, efficiënter en goedkoper dan via het beleggen van daken. Dik-Faber maakt zich zorgen over het opofferen van vruchtbare landbouwgrond aan grootschalige zonneparken. Maar ze vergeet dat landbouwgrond vaker is gebruikt voor andere bestemmingen dan agrarische.

Eind jaren negentig moest Nederland er 75.000 hectare bosgrond bij krijgen. Het grootste deel kwam – gesubsidieerd – vanuit de agrarische sector. Ook wordt er veel goede landbouwgrond ingezet voor sierteelt, voornamelijk voor de export. Is eigen groene stroom dan niet een betere bestemming?

De inspraak verschilt per gemeente en provincie, betoogt Dik-Faber, en daardoor zou de inspraakmogelijkheid voor burgers soms te beperkt zijn. Zij doet hiermee het lokale bestuur tekort. We zijn inmiddels in tientallen gemeentes aan de slag. Omwonenden worden overal betrokken in de plannen. Juist zij kunnen vaak op verschillende manieren meeprofiteren van een zonnepark in de buurt. Bijvoorbeeld door participatie.

Flora en fauna

Het Kamerlid maakt zich ook zorgen over de natuur en weidevogels. Waar zij deze verwachting op baseert, is niet duidelijk: de eerste parken in Nederland zijn net operationeel. Onze ervaring bij in Engeland is tegenovergesteld. Daar varen flora en fauna wel bij zonneparken, dankzij de landschappelijke inpassing die we ook in Nederland hanteren.

De panelen worden met voldoende ruimte ertussen geplaatst, waardoor normale vegetatie mogelijk blijft en de fauna kan worden versterkt. Dat gebeurt ook door bijvoorbeeld schapen op het park te laten grazen en de omheining van het park twintig centimeter vanaf de grond open te laten, zodat klein wild moeiteloos kan passeren.

Dik-Faber betoogt dat zonne-energiebedrijven de grondprijzen opdrijven, ten nadele van jonge boeren die een bedrijf willen starten. Helaas is het grootste probleem waarmee de agrarische sector op dit moment kampt de vergrijzing. Pakweg tweederde van de oudere boeren heeft geen opvolger. De jonge boeren die starten, doen dat bijna allemaal via een maatschap met hun vader. Als grond wordt bijgekocht van een buurman, is een hogere grondprijs misschien nadelig voor de jonge boer, maar een voordeel voor de verkopende boer, die vaak geen andere pensioenvoorziening heeft dan zijn grond.

Stroom nodig

Ten slotte: ‘van het gas af’, het nieuwe mantra. We zullen een alternatief moeten verzinnen voor de gaskraan die dicht gaat. Minder gas betekent meer elektrische energie. Verwarming en de warme douche gaan niet meer via de boiler, maar via de warmtepomp. En die heeft stroom nodig. Liefst duurzaam opgewekt.De ambitie van de regering zal dus naar boven moeten worden bijgesteld. Zonneparken op landbouwgrond zijn hierbij helaas onontbeerlijk. Bron:Trouw

Ontdek wat jouw dak waard is

Dakscan | Zonnepanelen| Dakscan zonnepanelen

error: